Genvinding

H.J. Hansen er en virksomhed med et stort, landsdækkende filialnet.

Her finder du vores afdelinger

Nyheder

 • Væsentligste begivenheder på jernmarkedet i uge 31, samt de 3 sidste uger:

  • USD/DKK-kursen har været forholdsvis stabil igennem juli måned i intervallet 6,70 til 6,85. I skrivende stund er den 6,79.
  • Jernmalm (62% Fe) faldt fra 55 USD/ton til ca. 50 USD/ton midt juli. Men har i indeværende uge rettet sig tilbage til 55 USD/ton (55,64 USD/ton).  
   "Index of spot market Iron Ore prices delivered to China, normalized to Qingdao and 62% Fe USD/tonne - Daily"
  • Tyrkiet:
   Vi har set store fald på det tyrkiske marked i juli måned. Priserne ultimo juni lå omkring 250 USD/ton (dette efter et fald fra ca. 275 USD/ton). Midt juli solgte amerikanske skrothandlere en håndfuld laster i 225 USD-niveau. Altså endnu et fald på 25 USD/ton. Det nye prisniveau fik stålværkerne ud af busken og de har i de sidste 2-3 uger købt knap 25 laster. Det skal dog bemærkes at de i juni måned havde købt rekord få laster. Den øgede aktivitet medførte et lille ”rebound” i priserne og ligger i dag i niveauet 230-235 USD/ton. Årsagerne til faldet på knap 45 USD/ton over de sidste 2 måneder er primært lave priser på færdig stål, forårsaget af lave jernmalmspriser og billig eksport af stål fra Kina. Flere tyrkiske stålværker har købt ”billets” (halvfabrikata) fra Kina og CIS og valser dem til færdigvarer. Dette reducerer kraftigt forbruget af skrot.   
  • Europa:
   Efterspørgslen efter skrot har i sommerferieperioden været stærkt reduceret. Årsagen er delvis ferielukning, men i høj grad også fordi de europæiske stålværker har afventet det nye prisniveau i Tyrkiet, før de købte nye mængder. JBF (svenske stålværker) reducerede prisen for leverancer af jernskrot i juli måned med 300 SEK/ton (240 DKK/ton). Og i dag yderligere 100 SEK/ton (80 DKK/ton). I Tyskland kom BDSV/STAHL indeksene ude med gennemsnitlige fald på hhv. 20 og 13 EUR/ton.
  • Asien:
   Det asiatiske marked er fortsat præget af hård konkurrence fra de kinesiske malm-stålværker. Især ”billets” (halvfabrikata) importeres i Indien fra Kina og udkonkurrer skrotleverancer til stålværkerne. Efterspørgslen efter skrot er derfor stærk reduceret. Især det indiske marked er helt frosset til. De kæmper samtidig stadigt med at få etableret en ny ”pre-inspection” procedure for skrot. Dette skaber usikkerhed for skroteksportørerne. Vi oplever stadig prisfald, i tråd med prisfaldene i Tyrkiet.  
  • Generelt:
   Vi har over de sidste 2 måneder set den længe forventede korrektion af skrotpriserne. Det har nu skabt et skrot- og stålmarkedet i balance. Skrotpriserne matcher nu jernmalmsprisen og færdigvareprisen. Det giver håb om at vi fremadrettet får et mere stabilt skrotmarked. Dette under forudsætning at der ikke kommer yderligere prisfald på jernmalm og færdigstål.

Følg prisudviklingen

Få vores nyhedsbrev

Indtast gyldig e-mail adresse