Alle vores pladser er åbne for håndværkere og private. Se åbningstider under afdelingerne. 

         

Skrot

H.J.Hansen er garant for korrekt og miljørigtig håndtering af restprodukter, og vi arbejder løbende på at udvikle nye metoder, der kan minimere miljøbelastningen.

Vi aftager 5 hovedtyper af skrot:

Er du i tvivl om indholdet af dit skrot, så ring til os på tlf. 63 10 91 00.

Nedbrydning af skibe og store konstruktioner

H.J.Hansen Nedbrydning A/S tager sig af nedbrydning af skibe, procesanlæg, havne, industri, vindmøller, og andre store jern- og betonkonstruktioner. Se eksempler på forskellige typer nedbrydningsprojekter.
Læs mere her: www.hjhansennedbrydning.dk eller http://www.skmab.se/

Genvinding af biler

Bildemontering Danmark A/S genvinder op mod 85 procent af en kasseret bil.
Hvert år miljøbehandler vi knapt 10.000 biler. Læs mere her: www.bildemontering.dk