Vi søger 2 Junior produktchefer i hhv. jern og metal

Er du den fødte købmand og sætter en ære i at lave den gode handel, hvor alle vinder? Er du videbegærlig og har lyst til at lære alt om jern og metaller?

Så har vi to spændende jobs, hvor vi tilbyder en yderst grundig oplæring i jern- og metalskrot.

HJHansen Recycling Group arbejder med genvindingsløsninger til gavn for kunderne og miljøet. Vi køber jern- og metalskrot, behandler det i vores produktion og sælger det som en råvare i Danmark, Europa og Asien.

Vores organisation er velfungerende med grundlæggende værdier som kvalitet, ansvarlighed, effektivitet, engagement og samarbejde

Oplæringen i handel med jern- og metalskrot er grundig, så du er i arbejdstøjet og rundt i alle led:

  • ud på vores pladser for at arbejde med skrottet og lære, hvilke produkter, der kommer ind, og hvordan de håndteres.
  • ud til smelteværkerne og lære, hvordan de arbejder med skrottet, og hvad kvalitet betyder for værkerne
  • i logistik og lære, hvordan de forskellige transporter planlægges og afvikles
  • i administrationen for at forstå papir- og pengestrømme omkring en handel.

En del af oplæringen vil blive fælles for de to junior produktchefer, mens andet vil være adskilt. Du kan søge begge stillinger, hvis du har lyst, men inden opstart vil det være afgjort, hvem der får hhv. jernprodukterne og metalprodukterne.

Du får fra start dine egne kunder, så du kan koble din læring op på din praktiske handel.

Som fuldbåren produktchef bliver du bundlinjeansvarlig og får det samlede ansvar for hele værdikæden, fra råvaren indkøbes til levering af færdigvaren hos kunden.

Du får dit eget produktområde og varetager indkøb af skrot i Danmark fra dine egne Key Accounts. Samtidig servicerer du vores landsdækkende team af markedskonsulenter med produktviden og sambesøg, så de også lykkes i deres køb af jern og metaller.

Hvad salget angår, sker det selvstændigt til vores kunder nationalt og internationalt.

Du har en mellemlang uddannelse inden for handel, har evt. en baggrund fra jern- og metalbranchen, og så skal du kunne tale og skrive engelsk. Vigtigst er det, at du forstår betydningen af relationssalg og er god til at arbejde med langsigtede mål.

Opstart vil være august/september, men kan det være før er det også fint.

Du får udgangspunkt i vores hovedsæde i Odense og skal i oplæringstiden være fleksibel på arbejdssted. Som produktchef varierer arbejdet med alt fra tid på kontoret, tid hos nuværende og potentielle leverandører/kunder samt tid i vores produktion med besigtigelse af varer og dialog herom. Hertil kommer rejser i udlandet, ca. 10-20 dage årligt.

Lyder det spændende?

Se hele jobopslaget på Jobindex og Søg jobbet online