Al

Aluminium

Aluminium, metallisk, sølvhvidt grundstof med atomnr. 13 placeret i det periodiske systems 13. gruppe; atomtegn Al.

Aluminium ser vi overalt i hverdagen.
Thomas Reeholm Due, Produktchef

Genanvendelse aluminiumsdåser

Genvinding af aluminium er betydelig CO2 besparende

Aluminium, som er det tredjehyppigste grundstof i jordskorpen, har lav massefylde (ca. 1/3 af jerns), stor mekanisk styrke i legeringer og er korrosionsbestandigt. Det er let at forarbejde, ugiftigt og uden smag samt en god leder for både varme og elektrisk strøm. Da aluminium desuden er relativt billigt, er det blevet et meget anvendt metal.

Forekomster

Udvinding af aluminium som minedrift, sker fra stenarten bauxit (45-68 % Al2O3) og i mindre grad fra magmatiske forekomster, fx nefelinsyenit. Andre potentielle muligheder for aluminiumbrydning er anorthosit og kaolin, hvilket giver aluminiumresurser nok til hundredvis af år frem. Recycling og genvinding af aluminium er en betydelig CO2 besparende proces, da der kun anvendes ca. 5% af energiforbruget ved omsmeltning/recycling i forhold til traditionel udvinding. En væsentlig faktor her er også, at aluminium kan omsmeltes igen og igen uden at miste sine mekaniske egenskaber.

Eksempler på aluminium fra dagligdagen:

  • Vinduesrammer og andre bygningselementer
  • Emballage til fødevarer
  • Motorblokke og et utal af applikationer i biler
  • Interiør og møbler
  • Køkkenudstyr
  • Drikkedåser

Vidste du, at aluminium er det tredje mest genvundne materiale i verden – efter jern og papir. På verdensplan genvindes 63% af alle aluminiumsdåser.

Vi vil noget med klimaet

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

Ledig stilling på Prøvestenen, København

Pladsmedarbejder til genvindingsvirksomhed Kunne du tænke dig et alsidigt job med håndtering af jern- og metalskrot til genvinding? Hverdagen varierer en del og arbejdet foregår mest udendørs. Arbejdet består blandt...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*