Fe

Jern

Jernmalm udvindes ved minedrift. I 2016 blev der udvundet 2093 mio. ton jernmalm, hvoraf ca. 95% blev brugt af stålindustrien. Jern er det fjerde mest almindelige element i jordskorpen. Jernmalm er den 3. største produktionsvare efter olie og kul – og den næststørste handelsvare – efter råolie.

Martin Friis Aaquist, hjhansen genvindingsindustri. Genvinding af jern
Jern er det mest genanvendte materiale i verden.
Martin Friis Aaquist, Produktchef

Jern er det mest brugte metal i verden.

Genvinding af jernskrot hos hjhansen genvindingsindustri

Jern er let at udvinde og let at blande med andre metaller, hvilket gør det egnet til mange formål. Når man blander jern med andre metaller kaldes det legeringer, og der findes mere end 1000 jernlegeringer. Legeringer med kulstof kalder man stål. Stål er dermed en fællesbetegnelse for meget forskellige legeringer, hvori jern indgår som et væsentligt element. Stål kan anvendes igen og igen. Gammelt stål kan blive til nyt stål igen uden det går udover kvaliteten.

I 2017 blev der produceret 1.689 mio. ton stål i verden.
Stål er det mest genanvendte materiale i verden. 630 mio. ton skrot genbruges hvert år og sparer dermed miljøet for næsten 950 mio. ton CO2-udledning årligt.
Ved at genbruge jern og stål sparer vi mere end halvdelen af den energi, vi skulle have brugt, hvis jernet blev hentet i naturen. Der er således store gevinster – både ressourcemæssige og miljømæssige – ved at genanvende jern. Jern adskilles nemt fra andre dele, da det er magnetisk.genanvendelse af jern hos hjhansen

Bortset fra aluminium er jern det mest almindelige metal på jorden.

Eksempler på jern i dagligdagen:

  • Bygningsmateriale – jernbjælker og – plader, rionet
  • Rør og stænger
  • Ventilationsrør
  • Togskinner
  • Stålfælge
  • Cykler
  • Kølemøbler

Vidste du at ca. 285.000 kølemøbler bliver skrottet om året i Danmark. Det svarer til knap 8.000.000 kg genanvendeligt jern om året.

Vi vil noget med klimaet

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

Vi har knust beton, asfalt mm.

Så har vi igen maskinerne i fuld gang med at knuse materialer på HJHansens råstofplads, Havnegadegade 106 i Odense. Vi har derfor masser af knuste materialer på lager, der er...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*