Fe

Jern

Jernmalm udvindes ved minedrift. I 2016 blev der udvundet 2093 mio. ton jernmalm, hvoraf ca. 95% blev brugt af stålindustrien. Jern er det fjerde mest almindelige element i jordskorpen. Jernmalm er den 3. største produktionsvare efter olie og kul – og den næststørste handelsvare – efter råolie.

Jern er det mest genanvendte materiale i verden.
Martin Friis Aaquist, Produktchef

Stål er en fællesbetegnelse for meget forskellige legeringer, hvori jern indgår som et væsentligt element.

I 2017 blev der produceret 1.689 mio. ton stål i verden.
Stål er det mest genanvendte materiale i verden. 630 mio. ton skrot genbruges hvert år og sparer dermed miljøet for næsten 950 mio. ton CO2-udledning årligt.

Eksempler på jern i dagligdagen:

  • Bygningsmateriale – jernbjælker og – plader, rionet
  • Rør og stænger
  • Ventilationsrør
  • Togskinner
  • Stålfælge

Vi vil noget med klimaet

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

Fotograf på tur

En fotograf er i gang med at tage billeder af mange forskellige genvindingsprocesser hos os. Her ses vores shredder fra kajsiden. Skrot bliver sejlet ind fra vores havnepladser, bliver neddelt...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*