Cu

Kobber

Kobber er et forholdsvis blødt, orangerødt metal. Kobber har god ledningsevne for strøm og varme.

Kobber kan omsmeltes og genbruges. Ca. 1/3 af verdens Cu forbrug kommer fra skrot.
Produktion af kobber ud fra kobberskrot sparer energi på et niveau omkring 80-90 % i forhold til udvinding fra minedrift.

Jesper Tue Pedersen, genvinding kobber hos HJHansen
Vi har mange sorteringer af kobber - alt efter f.eks. renhed
Jesper Tue Pedersen, Produktchef

genvinding af kobber skrot hos hjhansen genvindingingsindustriDer skelnes mellem elektrolytisk Cu med en renhed på 99,99 og andre Cu legeringer.

Det er vigtigt for genanvendelsesprocessen, at der skelnes mellem nyt blankt materiale og brugt materiale med ir/maling/lak og andre urenheder. Alle materialerne kan genanvendes blot i forskellige processer, derfor skal de holdes adskilt og prissættes forskelligt.

Som eksempler på kobberskrot har vi blandt andet, rør, ledninger (fri for plast), luftledninger, inddækning af tage m.v. Restmaterialer fra industriproduktion i form af plade og rørrester, spåner mv. Der er også en lang række produkter fra strømførende produkter som eksempelvis elskinner og trafo kobber. genvinding af nyt kobber skrot hos hjhansen genvindingingsindustriCu granulat kan, afhængig af renhed, også oparbejdes til nyt materiale.

Kobber er det største legeringselement i en række andre materialer:

  • Messing Cu/Zn (Pb)
  • Tinbronze Cu/Sn
  • Blytinbronze Cu/Sn/Pb
  • Aluminiumsbronze Cu/Al/Ni/Fe
  • Rødgods Cu/Sn/Pb/Zngenvinding af kobber skrot hos hjhansen genvindingingsindustri
  • Tombak Cu/Zn

Hver legering har deres specielle egenskaber.

Vi vil noget med klimaet

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

Ledig stilling på Prøvestenen, København

Pladsmedarbejder til genvindingsvirksomhed Kunne du tænke dig et alsidigt job med håndtering af jern- og metalskrot til genvinding? Hverdagen varierer en del og arbejdet foregår mest udendørs. Arbejdet består blandt...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*