HJHansen Genvindingsdivision arbejder primært inden for følgende 4 af FN’s 17 verdensmål:


3 Sundhed og trivsel (3.4, 3.5, 3.9)
Internt har vi i HJHansen fokus på at være en fysisk og psykisk sund virksomhed.
Vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø og har fokus på blandt andet sikkerhed på en potentielt farlig arbejdsplads. Vi har nultolerance over for alkohol og stoffer. Vi har et sundhedsprogram og tilbyder medarbejdere hjælp, hvis de skulle få behov.
Virksomhedens kultur, med blandt andet fokus på ordentlighed, slår også igennem på det psykiske arbejdsmiljø, hvor vi har en høj grad af trivsel blandt medarbejderne. Vi har en anti-mobbe-kultur, vi har travlt men har også fokus på at medarbejderne ikke kommer ud i stress, og vi følger løbende op på medarbejdernes trivsel.


4 Kvalitetsuddannelse (4.6)
I vores produktion og pladsdrift har mennesker med begrænset uddannelse historisk set haft gode chancer for at finde et godt job. Samfundsudviklingen gør, at der bliver stillet større og større krav til medarbejdere om at kunne læse og bruge IT. Vi tilbyder vores medarbejdere hjælp til ordblindhed, opgradering af læse- og skrivefærdigheder samt brug af IT.

 


8 Anstændige jobs og økonomisk vækst (8.4, 8.8)
Når vi sælger vores varer til udlandet, screener vores sælgere kundens virksomhed for at sikre, at der er styr på for eksempel arbejdsmiljøet. Arbejdsvilkårene er i mange lande i Fjernøsten ikke de samme som i Europa, men HJHansen sikrer sig, at der er rimelige vilkår for medarbejderne. På den måde hjælper vi også landene og deres befolkning med beskæftigelse og økonomisk vækst.

Når vi indgår aftaler med underleverandører som for eksempel vognmænd, gør vi opmærksom på, at alle deres arbejdstagere, der udfører opgaver på vegne af HJHansen, skal være sikret løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end på det danske arbejdsmarked dækket af kollektiv overenskomst.

12 Ansvarligt forbrug og produktion (12.2, 12.4, 12.5)
Genvinding er et væsentligt bidrag til at mindske miljøbelastningen af samfundets forbrug i dag – både ved at mindske deponi, ved at begrænse minedrift og ved et mindre energiforbrug ved omsmeltning af skrot frem for malm og andre jomfruelige råstoffer.

Herudover har vi med vores ISO 14001 certificering (miljø) og vores ISO 9001 (kvalitet) konstant fokus på at gøre tingene på den mest hensigtsmæssige måde og løbende forbedre vores processer.

Ring eller skriv

HJHansen kan med vores store knowhow rådgive dig og din virksomhed om de bedste løsninger. Kontakt os, så kan vi gennem en tæt dialog give dig et skræddersyet tilbud.

    Designed by fingerspitz*