HJHansens politik om samfundsansvar (CSR) har til formål at

  • integrere virksomhedens kultur og forretningsgrundlag
  • sikre, at aktiviteter i alle dele af virksomhedens værdikæde indrettes på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi
  • medvirke til bevarelsen af fremtidens ressourcer gennem genvinding af materialer – herunder især jern og metal

HJHansen arbejder primært inden for følgende 4 af FN’s 17 verdensmål:

  Det 4 verdensmål
Det 8 verdensmål  Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø og miljø og er certificeret på miljø efter de internationalt anerkendte standarder – ISO 14001.

Vores politik om samfundsansvar er en paraply-politik for en række relevante delpolitikker og indsatsområder, som vi har opdelt i:

Politikken om samfundsansvar er gældende for hele HJHansen Genvindingsdivision og udgør den overordnede ramme for arbejdet med CSR. Den henvender sig både til medarbejderne i HJHansen Genvindingsdivision og til virksomhedens interessenter, som herigennem kan orientere sig om formål og strategi for CSR.

Direktionen i HJHansen Genvindingsdivision er øverste ansvarlige for arbejdet med samfundsansvar. Direktionens opgave er, at

  • udvikle og vedligeholde politikken og strategien inden for alle aspekter af samfundsansvar i samarbejde med den øvrige forretning
  • tage initiativ til nye aktiviteter relateret til samfundsansvar
  • udarbejde en årlig redegørelse om samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven.

Hvert år udarbejdes en CSR-rapport, som er tilgængelig på denne hjemmeside:

Direktionen Odense, den 19. august 2019

Ring eller skriv

HJHansen kan med vores store knowhow rådgive dig og din virksomhed om de bedste løsninger. Kontakt os, så kan vi gennem en tæt dialog give dig et skræddersyet tilbud.

    Designed by fingerspitz*