ESG/CSR-rapport för 2022-2023

Läs vår ESG/CSR-rapport här, där vi blickar tillbaka på året som gått och beskriver det strategiska arbete vi initierat eller genomfört från 1 oktober 2022 – 30 september 2023. Rapporten är också tillämplig på vår lagstadgade CSR-rapport.

Dessutom presenterar vi vårt arbete med ansvarsutkrävande, där vi har tagit de första stegen för att införliva EU:s nya standarder för hållbarhetsrapportering (CSRD).

Vi använder termerna ansvar, ESG, CSR och hållbarhet som synonymer för varandra med hänvisning till miljömässig, social och styrningspåverkan.

Vid problem med att visa recensionen hänvisar vi till Firefox eller laddar ner rapporten.

Kontakta oss - Ring eller mejla

Med vår gedigna kunskap kan HJHansen ge dig och ditt företag råd om de bästa lösningarna. Kontakta oss så kommer vi att ge dig ett skräddarsytt erbjudande genom en nära dialog.

 

    Låt oss komma i kontakt

    Ange denna kod: captcha
    Jag har läst villkoren