CSR

CSR politik

HJHansens politik om samhällsansvar (CSR) har till föremål att

  • integrera verksamhetens kultur och affärsunderlag
  • säkerställa att varje process i företagets värdekedja organiseras på ett sådant sätt att vi kan minimera all negativ påverkan och maximera ett positivt värde för människor, miljön och ekonomin
  • medverka till att bevara vår planets framtida resurser genom återvinning med fokus på järn och metaller från generation till generation

HJHansen arbetar primärt inom fyra av FN’s 17 globala mål:

  Det 4 verdensmål
Det 8 verdensmål  Ansvarligt forbrug og produktion

Vi jobb aktivt med arbetsmiljö samt klimat och är därför certifierat på miljö efter dem internationellt erkända standarder såsom – ISO 14001.

Vår politik för att ta samhällsansvar är en paraplypolitik för en rad relevanta del politiska mål och insatsområden, som vi har delat upp i följande områden:

Klimat- och miljöpolitik

Arbetsmiljöpolitik

Code of conduct – HJH

Det politiska samhällsansvaret gäller för hela HJHansen´s division och utgör dem huvudsakliga ramarna för vårt arbete med CSR. Det arbete hänvisar sig både till våra medarbetare i företaget och till verksamhetens intressenter, som här igenom får möjlighet att orientera sig om HJHansen´s målsättningar och strategier inom CSR.

Ledningen på HJHansen Genvindingsdivision är ytterst ansvariga för allt arbete när det gäller vårt samhällsansvar. ledningens uppgift är att:

  • utveckla och underhålla dem politiska och strategiska aspekterna inom alla delar av samhällsansvaret med den resterande delen av företaget
  • Ta initiativ och ansvar för det arbete som vi kan relatera till i samhällsansvaret
  • utarbeta en årlig redogörelse om samhällsansvaret kopplat till årsbokslutet

Varje år utarbetas en CSR rapport som från 2019 är tillgänglig på nedanstående länk:

CSR Redogörelse 2018-2019

Ledningen Odense, den 19. augusti 2019

Vi vill något med klimatet

HJHansen har valt att fokusera på 4 av FN´s 17 globala mål!

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Visste du att ...

HJHansen får in ca. 70 000 skrotbilar per år, Detta motsvarar om du skulle sätta varje bil efter varandra i en sträcka på 315 kilometer - eller sträckan Göteborg-Köpenhamn.
Genom att återvinna ett ton aluminium sparar vi energi motsvarande mer än 10 000 kWh detta jämfört med produktionen av nytt aluminium från jungfrulig råvara
Ca. 285 000 kylskåp/frysar skrotas per år i Danmark. Detta motsvarar knappt 8 000 000 kg återvinningsbart järn per år.

Nyeste fra youtube

Om du tycker att återvinning, rivning och miljön är spännande, följ HJHansen på vår YouTube-kanal. Vi filmer ständigt några av våra många spännande aktiviteter och projekt, så ibland kan du titta in i återvinningsvärlden.