Villkor

JURIDISK MEDDELELSE OG VILKÅR FOR BRUG AF H.J. HANSEN FOR BRUG AF WWW.HJHANSEN.DK.

NÆRVÆRENDE JURIDISK MEDDELELSE OG VILKÅR INDEHOLDER SÆRLIGE BESTEMMELSER OM ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNINGER SAMT LOVVALG OG VÆRNETING.

Dette website ejes og drives af H.J. Hansen Genvidningsindustri A/S [idet følgende “HJH”].

Læs venligst disse vilkår og betingelser igennem før brug af hjemmesiden www.hjhansen.dk [i det følgende hjemmesiden]. Ved at bruge og gå ind på hjemmesiden accepterer du og er bundet af de neden for anførte vilkår. Brug af hjemmesiden er alene tilladt i henhold til de neden for anførte vilkår.

H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S er en del af en koncern under H.J.Hansen Holding A/S [i det følgende “HJH koncernen”]. HJH og HJH koncernen er registrerede selskaber i henhold til dansk lovgivning.

HJH stiller hjemmesiden til rådighed fro general publicering og videreformidling af information og orientering om HJH, HJH koncernen, forretningsområder og produkter inden for  HJH koncernen.

Dele af hjemmesiden [H.J. Hansen Partnernet] er kun tilgængelig for HJH´s kunder og og kræver særlig adgang med personlig loginadgang. Der gælder særlige vilkår for brug af denne del af hjemmesiden.

Ved enhver benyttelse og brug af hjemmesiden må du ikke, uden HJH’s forudgående skriftlige accept, kopiere, reproducere og distribuere eller på anden måde videreformidle ethvert indhold uanset art eller omfang af denne hjemmeside og må kun downloade indholdet til ikke-erhvervsmæssige/ikke-kommercielle formål.

 1. Immaterielle rettigheder
Indholdet af og på hjemmesiden er beskyttet af ophavsret og enhver anden immateriel rettighed herunder gældende for varemærker – med mindre andet er udtrykkeligt angivet eller fremgår af omstændighederne. HJH og HJH koncernen forbeholder sig ejendomsretten til hjemmesiden og indholdet.

Indholdet på siderne må derfor kun bruges, kopieres, offentliggøres, overføres, lagres eller på anden måde videreformidles i henhold til gældende regler for sådanne handlinger og kan alene ske med HJH’s eller berettigede tredjemands udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. HJH gør opmærksom på, at der findes forskelligt materiale tilgængeligt til download på hjemmesiden.

2. Ansvarsbegrænsning for hjemmesidens indhold og oplysnigner
HJH har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte. Oplysninger og informationer er dog alene til orientering, og HJH og HJH koncernen garanterer ikke og påtager sig ikke intet ansvar for oplysningernes korrekthed, aktualitet eller fuldstændighed.

Da oplysningerne gengivet og indholdet af hjemmesiden alene er til orientering, skal ingen oplysning betragtes som et tilbud eller opfordring til køb eller salg af jern- og metalskrot. HJH og HJH koncernen yder ikke rådgivning og fremkommer ikke med vejledning eller anbefalinger af brugen af hjemmesiden. Oplysninger eller indholdet på hjemmesiden kan derfor ej heller gøres til genstand for eller udgøre grundlag for en bindende aftale.

For køb og salg af HJH´s råvarer i øvrigt gør HJH opmærksom på, at der for køb og modtagelse af jern- og metalskrot samt for salg af råvarer gælder “Almindelige salgs- og leveringsbetingelser”, som kan findes på hjemmesiden under “Download”.

I det omfang der på hjemmesiden eller Partnernet angives beregninger, kurser eller lignende er disse alene til orientering. HJH og HJH koncernen ikke ansvarlig for tab forårsaget af handlinger, dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af beregninger eller gengivelse af kurser. Beregninger og gengivelse af kurser er ikke anbefalinger eller rådgivning i forbindelse med dispositioner eller undladelser, hverken af juridisk eller investeringsmæssig karakter.

3. Ansvarsbegrænsning for brug af hjemmesiden
HJH og HJH koncernen er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden. Alt indhold og oplysninger på hjemmesiden er uden garantier eller indeståelser. Adgang og brug er på brugerens eget ansvar.   HJH og HJH koncernen er ikke ansvarlig for tab eller skader i forbindelse med eventuelle virus der transmitteres til brugerens computer, computersystem eller anden ejendom. Dette omfatter også ethvert download af materiale, herunder men ikke begrænset til tekst, data, billeder eller video fra hjemmesiden.

4. Eksterne links til tredjemands hjemmeside
Hjemmesiden indeholder links til tredjemands hjemmesider, der ikke ejes af HJH og HJH koncernen. Formålet med disse links er alene en service og til generel orientering. HJH og HJH koncernen har ikke undersøgt tredejmands hjemmesider og kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af eller oplysninger på tredjemands hjemmeside. HJH og HJH koncernen er således ej heller ansvarlig for korrekthed eller lovligheden af indhold på tredjemands hjemmesider.

5. Behandling af personlige oplysninger
HJH respekterer dit behov for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvad enten du køber et HJH produkt, besøger vores hjemmeside, bruger en HJH-app eller på anden vis udveksler data med HJH, så ønsker HJH, at du skal føle dig tryg med vores politik om beskyttelse af dine personlige oplysninger. Hvis du udleverer personlige oplysninger til HJH, vil vi behandle disse i henhold til denne politik.

Typer og brug af personlige oplysninger
HJH indsamler og registrerer kun personligt identificerbare oplysninger, herunder navn, titel, firma, adresse, e-post adresse, telefonnumre osv., når en bruger på logger sig på for at blive “registreret bruger” til HJH Download Site eller ønsker at tilmelde sig til vores nyhedsbrev. HJH kræver ikke disse oplysninger for at give adgang til de dele af hjemmesiden, der er alment tilgængelige for offentligheden.

Tredjemand
HJH deler ikke dine personlige oplysninger med tredjemand, med mindre du har givet dit samtykke hertil.

Adgang til og opdatering af personlige oplysninger om registrerede brugere
Hvis du er en af HJH’ registrerede brugere, har vi brug for din hjælp for at sikre, at de personlige oplysninger, du giver HJH, er korrekte og ajourførte. Hvis der sker ændringer i dit navn, adresse, arbejdsgiver, telefonnummer eller e-post adresse, bør du hurtigst muligt underrette HJH herom, således, at vi har mulighed for at indføre ændringerne i din registrerede brugerprofil.

Cookies – passive sporingsmetoder
HJH er bevidst om sit ansvar over for samfundet generelt og især over for vores kunder og de, der besøger vores hjemmesider. Vi respekterer beskyttelsen af personlige data og de besøgendes overvejelser angående brugen af deres private oplysninger. I de tilfælde, hvor vi indsamler og bruger personlige data (navn, adresse, kontaktoplysninger), tager vi omfattende forholdsregler. HJH bruger kun såkaldte ”first part” cookies, dvs. cookies, som HJH opretter og benytter. Cookies er små tekstfiler, som forbedrer brugererfaringen på et websted ved at tillade, at systemet for eksempel genkender tilbagevendende gæster. HJH anvender ikke ”third party” cookies (cookies, der skabes, håndteres og analyseres af en særskilt enhed og muligvis yder en form for tjenesteydelse til den organisation, som ejer webstedet). HJH deler ikke data om cookies – eller relateret brugeradfærd – med ”third party”.

Logstatistik
HJH og HJH koncernen anvender logstatistik med det formål at optimere vores hjemmeside herunder funktioner og brugervenlighed. Når personoplysninger indsamles via vores hjemmeside, sikrer vi os, det kun sker med dit samtykke.

Adgang, rettelse og sletning
Såfremt du bliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger er fejlagtige eller vildledende, bedes du kontakte HJH på den neden for angivne kontaktadresse. HJH vil herefter ændre, opdatere eller rette oplysningerne. HJH vil også foretage sådanne ændringer, opdateringer eller rettelser, såfremt HJH bliver opmærksom på, at oplysningerne er fejlagtige eller vildledende.

6. Ret til ændring af denne juridiske meddelelse
Ved at benytte vores hjemmeside giver du dit samtykke til, at HJH må indsamle og bruge dine informationer som anført i nedenstående politik. HJH forbeholder sig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre sin politik om beskyttelse af persondata. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere af HJH hjemmesiden, og de vil blive bekendtgjort her.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem HJH eller HJH koncernen og bruger af hjemmesiden, der direkte eller indirekte udspringer af nærværende juridiske meddelelse eller brug af hjemmesiden er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med retsreglerne i kongeriget Danmark uanset om internationale privatretlige regler måtte foreskrive anvendelsen af et andet lands retsregler.

Enhver tvist mellem HJH eller HJH koncernen og bruger af hjemmesiden, der direkte eller indirekte udspringer af nærværende juridiske meddelelse eller brug af hjemmesiden kan alene indbringes for og kan alene afgøres af Retten i Odense.

Kontakt
Har du spørgsmål eller kommentarer til denne juridiske meddelelse, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra os i fremtiden, bedes du kontakte info@hjhansen.dk.

Virksomhedsinformation: H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S – Havnegade 100 D – 5000 Odense C

CVR nr./Reg.no.: 24 33 62 12

Kontakta oss – ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

    Låt oss komma i kontakt

    Ange denna kod: captcha
    Jag har läst villkoren