Innovationspartnere

Innovation. Initiativ.

DecomBlades 

Vindmøllevinger består af en kompleks sammensætning af bl.a. glas- og kulfibre. Det gør genanvendelse udfordrende og dermed er det en meget aktuel problemstilling, da mange af de tidligste vindmøller i dag er ved at være udtjente og skal tages ned.

DecomBlades er et projekt på tværs af sektorer, der har til formål at skabe funktionelle og bæredygtige værdikæder til håndtering af de udtjente vindmøllevinger på national og international plan. Det er alt fra fremstilling til forarbejdning og genanvendelse.

Vindindustrien er forpligtet til at finde bæredygtige måder at håndtere udtjente vindmøllevinger med hensyn til miljø, sundhed, sikkerhed, energiforbrug og økonomi. Derfor er HJHansen Recycling Group gået sammen med Vestas, SiemensGamesa, LM Wind Power, Ørsted, FLSmidth, Makeen Energy, SDU, DTU og Energy Cluster Denmark i dette treårige DecomBlades-projekt, der er delvist projekt finansieret af Innovationsfonden Danmarks Grand Solutions-program.

HJHansen Recycling Group står for to af otte arbejdspakker – ”mechanical grinding” samt ”pre-processing and logistics”

Det er vores årelange erfaring og kendskab til neddeling og sortering af materialer til genanvendelse, som gør, at vi står i spidsen for arbejdsområdet ”mechanical grinding”

Vores nedbrydnings-teams erfaring med nedtagning og opskæring af vindmøller og -vinger gør os til en naturlig leder for denne arbejdspakke. At vingerne bliver findelte, er en forudsætning for at transportere vingerne til genanvendelse på en økonomisk levedygtig måde. Vores mange års erfaring med on-site håndtering af nedbrydningsprojekter gør, at vi har stor ekspertise i korrekt opskæring og sortering af objekter til mest effektiv transport, der planlægges af vores logistikafdeling.

DecomBlades vindmølle

Elektronikskrot 

Importører og producenter af elektriske produkter er ansvarlige for at genbruge, genanvende eller bortskaffe elektronikaffald på en miljømæssig ansvarlig måde. Sammen med Elretur er HJHansen Recycling Group med til at sikre, at så mange elektriske produkter som muligt genbruges eller genanvendes. Det er til gavn for klimaet og miljøet.

Sammen med Elretur etablerer vi et af to FtG-centre, ”Forberedelse til Genbrug”, der skal sikre, at flere af de kasserede produkter vil blive genbrugt. I dag genbruges ca. 1 % af elektronikskrottet, enten i Danmark eller internationalt. Vores mål er at øge dette til 10 %. Alt for mange elektroniske apparater bliver smidt ud, selvom de stadig fungerer eller blot har behov for mindre reparationer.

Genbrug af kasseret elektronikudstyr kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det vil spare værdifulde og meget energikrævende ressourcer i produktionen af nye produkter. Potentialet for CO2-gevinsten ved øget genbrug af elektronisk udstyr svarer til udledningen fra ca. 20.000 personer i Danmark.

Det elektronikskrot, som ikke kan genanvendes, bliver findelt i mindre stykker, så vi kan sortere de forskellige materialetyper fra hinanden: jern, metaller, plast osv. På den måde ender 87 % af al småelektronik i dag med at blive genanvendt til nye produkter

gamle computere i en stor bunke- elektronikskrot

Søtransport

Skrot er ofte stort og tungt. Derfor ligger langt størstedelen af ​​HJHansen Recycling Groups pladser ved vandet, så vi kan fragte mest muligt gods på vand.

Vores mangeårige samarbejde med Baltic Shipping Company A/S og især skibet Ann Rousing sikrer, at vi kan transportere vores gods med mindst mulig belastning for miljøet.

Når vi transporterer jernskrot mellem Aalborg og Odense, er det med skib frem for lastbil, da det har en lavere brændstofudledning og dermed mindre negativ påvirkning af miljøet. Godset er nødt til at blive transporteret til Odense for enten at blive processeret i vores shredder eller for at blive lastet på de store deep-sea-skibe. I 2021 fragtede vi ca. 49.000 tons skrot fra havnepladsen i Aalborg til Odense med skibet Ann Rousing.

Beregninger viser, at hvis vi skulle transportere skrottet med lastbil frem for skib, ville den CO2-ækvivalente brændselsemission være 45 % større mellem Aalborg og Odense.

Ved at transportere vores skrot til søs frem for med lastbil skåner vi desuden miljøet og det danske vejnet for 2.446 lastbilture mellem Odense og Aalborg.

skibet ann rousing til søs

Kontakta oss – ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

  Låt oss komma i kontakt

  Ange denna kod: captcha
  Jag har läst villkoren

  Vi vill något med klimatet

  HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

  Inga resultat hittades

  Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.