Code of Conduct för affärspartners

På HJHansen Recycling Group A/S arbetar vi för att skapa en värld där återvinningsbara material behandlas som resurser som varken får gå till spillo eller gå förlorade. Vi arbetar för en mer hållbar användning av naturresurser och för att skapa balans mellan miljö och näringsliv.

HJHansen Recycling Group är ett av norra Europas ledande företag för återvinning av järn- och metallskrot. Vi utvinner råvaror från restmaterial och ger dem nytt liv. Detta gör att vi kan använda färre jungfruliga resurser, förhindra föroreningar och minimera både avfall och energiförbrukning.

Vi strävar ständigt efter att alla aktiviteter i vår värdekedja ska hanteras med största möjliga transparens och insikt mot miljö, klimatutmaningar, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Alla leverantörer, agenter, underleverantörer, kunder och andra intressenter är avgörande för HJHansen Recycling Group A/S inflytande i och på världen. Vi förväntar oss därför samma höga standard från våra affärspartners som vi gör i vår egen verksamhet, och de måste därför följa kraven i vår uppförandekod för affärspartners.

Vi uppmuntrar alla våra affärspartners att implementera liknande krav gentemot sina egna leverantörer och intressenter.
Om en intressent, extern eller intern, får kännedom om frågor som inte är i enlighet med denna uppförandekod för samarbetspartners, eller har frågor om det, vänligen rapportera det direkt till affärspartnerns kontaktperson på HJHansen Recycling Group A/S. För kontaktinformation se www.hjhansen.dk/se/kontakt

Nyeste fra youtube

Om du tycker att återvinning, rivning och miljön är spännande, följ HJHansen på vår YouTube-kanal. Vi filmer ständigt några av våra många spännande aktiviteter och projekt, så ibland kan du titta in i återvinningsvärlden.