Wind Decom

Gondol

Vindkraftverkets gondol består av ett stort antal komponenter som vi delar in efter materialtyper, som var och en har sin egen produktchef på HJHansen Recycling Group, varför vi kan säkerställa ett korrekt omhändertagande av gondolens olika delar.

 

Järn

 • Rent järn skickas direkt för återvinning.
 • Järn i kompositkonstruktioner (vingarna) delas upp i mindre delar i en av våra fragmenteringsanläggningar för att ta bort järnet, vilket ger en fraktion som är 99% ren.
 • Vi exporterar årligen cirka 950.000 ton järn från Danmark.

 

Metaller

 • Rena metaller skickas direkt för återvinning.
 • Metaller i konstruktioner av komposit (vingarna) fragmenteras och man kan därmed separera bort metallerna för vidare bearbetning och återvinning.
 • Vi exporterar årligen mer än 60.000 ton metaller från Danmark.

 

Kablar

 • Vi bearbetar kablarna själva på vår kabelanläggning i Skive, Danmark.
 • Kablarna granuleras och separeras i olika fraktioner.
 • Koppar och järn skickas till återvinning vid ett smältverk.
 • Plast och gummi smälts ner för användning i trädgårdsmöbler, ljudabsorberande ytor mm.
 • Eventuell pappersbaserad isolering i kablarna skickas till energiutnyttjande.
 • Vi bearbetar årligen mer än 7.000 ton kablar.

 

Generator

 • Vi kontrollerar generatorn för att fastställa dess återvinningspotential.
 • Om inte någon återanvändning är möjlig, skickas den till en fragmenteringsanläggning och separeras i olika fraktioner.
 • Fraktionerna skickas till återvinning

 

Miljöskadliga element

 • SF6-gasbehållare tas bort och skickas till miljösanering och omhändertagande.
 • Oljor och smörjmedel dräneras/skrapas ur och skickas till återvinning.
 • Kylvätskor dräneras och skickas till återvinning.
 • Batterier tas bort och skickas till återvinning

Kontakta oss - Ring eller mejla

Med vår gedigna kunskap kan HJHansen ge dig och ditt företag råd om de bästa lösningarna. Kontakta oss så kommer vi att ge dig ett skräddarsytt erbjudande genom en nära dialog.

 

  Låt oss komma i kontakt

  Ange denna kod: captcha
  Jag har läst villkoren