Innovationspartners

Innovation. Initiativ.

DecomBlades

Vindkraftverksblad består av en komplex sammansättning av bl.a. glas- och kolfibrer. Detta gör återvinningen utmanande, och därför är det en mycket aktuell fråga, eftersom många av de tidigaste vindkraftverken i dag närmar sig slutet av sin livslängd och måste tas ner.

DecomBlades är ett tvärsektoriellt projekt som syftar till att skapa funktionella och hållbara värdekedjor för hantering av uttjänta vindkraftverksblad på nationell och internationell nivå. Det är allt från tillverkning till bearbetning och återvinning.

Vindindustrin är engagerad i att hitta hållbara sätt att hantera uttjänta vindkraftsblad när det gäller miljö, hälsa, säkerhet, energiförbrukning och ekonomi. Det är därför HJHansen Recycling Group har slagit sig ihop med Vestas, SiemensGamesa, LM Wind Power, Ørsted, FLSmidth, Makeen Energy, SDU, DTU och Energy Cluster Denmark i detta treåriga DecomBlades-projekt, som delvis finansieras av Innovationsfonden Danmarks Grand Solutions-program.

HJHansen Recycling Group ansvarar för två av åtta arbetspaket – ”mekanisk slipning” och ”förbearbetning och logistik”

Det är vår mångåriga erfarenhet och kunskap av att bryta ner och sortera material för återvinning som gör att vi ligger i framkant inom arbetsområdet ”mekanisk slipning”

Vårt rivningsteams erfarenhet av demontering och skärning av vindkraftverk och blad gör oss till en naturlig ledare för detta arbetspaket. Att strimla vingarna är en förutsättning för att transportera vingarna till återvinning på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Vår mångåriga erfarenhet av hantering på plats av rivningsprojekt gör att vi har stor kompetens inom korrekt kapning och sortering av föremål för de mest effektiva transporterna, vilket planeras av vår logistikavdelning.

DecomBlades vindmølle

Elektronikskrot

Importörer och tillverkare av elektriska produkter ansvarar för återvinning, återvinning eller kassering av elektroniskt avfall på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Tillsammans med Elretur hjälper HJHansen Recycling Group till att så många elektriska produkter som möjligt återanvänds eller återvinns. Det är bra för klimatet och miljön.

Tillsammans med Elretur etablerar vi ett av två FtG-center, ”Förberedelse för återvinning”, som ska se till att mer av de kasserade produkterna återvinns. Idag har ca. 1 % av elektronikskrotet, antingen i Danmark eller internationellt. Vårt mål är att öka detta till 10 %. Alltför många elektroniska enheter slängs trots att de fortfarande fungerar eller bara behöver mindre reparationer.

Återvinning av kasserad elektronisk utrustning kan ge stora besparingar på CO2-utsläpp, främst för att det kommer att spara värdefulla och mycket energikrävande resurser i produktionen av nya produkter. Potentialen för CO2-vinster från ökad återvinning av elektronisk utrustning motsvarar utsläppen från ca. 20 000 personer i Danmark.

Elektronikskrotet som inte går att återvinna bryts ner i mindre bitar så att vi kan sortera isär de olika typerna av material: järn, metaller, plast etc. På så sätt hamnar 87 % av all småelektronik idag med att återvinnas till ny produkter.

gamle computere i en stor bunke- elektronikskrot

Sjötransport

Skrot är ofta stort och tungt. Därför ligger de allra flesta av HJHansen Recycling Groups platser vid vattnet, för att vi ska kunna transportera så mycket gods som möjligt på vatten.

Vårt mångåriga samarbete med Baltic Shipping Company A/S och speciellt fartyget Ann Rousing säkerställer att vi kan transportera våra varor med minsta möjliga miljöpåverkan.

När vi transporterar järnskrot mellan Aalborg och Odense sker det med fartyg snarare än lastbil, eftersom det har lägre bränsleutsläpp och därmed mindre negativ påverkan på miljön. Varorna måste transporteras till Odense för att antingen bearbetas i vår shredder eller för att lastas på de stora djuphavsfartygen. 2021 skickade vi ca. 49 000 ton skrot från hamnen i Aalborg till Odense med fartyget Ann Rousing.

Beräkningar visar att om vi skulle transportera skrotet med lastbil snarare än med fartyg, skulle det CO2-ekvivalenta bränsleutsläppet vara 45 % större mellan Aalborg och Odense.

Genom att transportera vårt skrot till sjöss snarare än med lastbil, skyddar vi också miljön och det danska vägnätet för 2 446 lastbilsresor mellan Odense och Aalborg.

skibet ann rousing til søs

Kontakta oss - Ring eller mejla

Med vår gedigna kunskap kan HJHansen ge dig och ditt företag råd om de bästa lösningarna. Kontakta oss så kommer vi att ge dig ett skräddarsytt erbjudande genom en nära dialog.

 

  Låt oss komma i kontakt

  Ange denna kod: captcha
  Jag har läst villkoren

  Vi vill något med klimatet

  HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

  Inga resultat hittades

  Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.