Återvinning

Om återvinning

Samhällets skrot

HJHansen är mottagare av järn och metallskrot samt kablar. All insamlad järn och metall kontrolleras, sorteras och bearbetas, så att det kan säljas som en råvara till smältverk världen över som sedan gör nya produkter. Viktigt att materialet uppfyller smältverkens krav på kvalitet och renhet.

Miljögodkännanden och lagstiftning

Exempel på miljöåtgärder i vår produktion är:

 • Reningsverk för avloppsvatten
 • Oljeinsamlingsanläggning (oljan skickas till extern bearbetning för antingen återvinning eller förbränning)
 • Dammreducerande åtgärder i form av vattenbesprutning
 • Bullerskydd
 • Skanner för kontroll av radioaktivt material

När det gäller transport av skrotet ser vår transportavdelning till att farligt gods och miljöproblematiskt material hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Strimling och raffinering

En dokumentförstörare är en stor maskin som bryter komplexa material i mindre bitar och sorterar ut järnet med hjälp av en magnet.
HJHansen är ett av norra Europas ledande företag inom återvinning. Vår fragmenteringsanläggning står för mer än hälften av den fragmenteringskapacitet som finns tillgänglig i Danmark. Dokumentförstöraren i Odense bearbetar ca. 150 ton i timmen.

Ett raffinaderi sorterar det icke-järnhaltiga materialet från en dokumentförstörare. Detta görs med hjälp av ett antal olika tekniker.
Vi investerar kontinuerligt i ny teknik som kan öka graden av återvinning. Under 2018 har vi investerat stort i en helt ny raffineringsanläggning, där vi har ökat graden av att sortera ut metaller och ta tillvara så mycket restavfall som möjligt. Raffinaderiet sorterar upp till 400 ton blandad metall, plast, glas, sten etc. per dag. Vi fortsätter att ständigt utveckla våra processer och maskiner till förmån för miljön.

Kontakta oss - Ring eller mejla

Med vår gedigna kunskap kan HJHansen ge dig och ditt företag råd om de bästa lösningarna. Kontakta oss så kommer vi att ge dig ett skräddarsytt erbjudande genom en nära dialog.

 

  Låt oss komma i kontakt

  Ange denna kod: captcha
  Jag har läst villkoren