Wind Decom

Helhetslösning

Då vi har stor erfarenhet av demontering, rivning och återvinning av ditt vindkraftverk, kan vi erbjuda en bekväm helhetslösning. Vi är lösningsorienterade och hjälper dig genom projektets alla faser, för att säkerställa bästa möjliga resultat. Tillsammans hittar vi den lösning som bäst möter dina behov. Efter avslutat projekt får du en KSM-rapport (Kvalitet, säkerhet och miljö).

 

Rådgivning

Vi följer utvecklingen i branschen, bland annat genom att vara medlem i Green Power Denmark, som är Danmarks branschorganisation för den gröna energisektorn.

 

Ett steg före miljömässigt

 • Vi uppfyller kraven i ISO 45001 (arbetsmiljö), 14001 (miljö) och 9001 (kvalitet) på alla våra anläggningar
 • Vi säkerställer certifierad miljösanering och avfallshantering
 • Vi har en egen miljöavdelning
 • Vi säkerställer certifierad bearbetning av miljöfarliga ämnen
 • Vi kartlägger scope 1, 2 och 3 uppströms för att hantera våra CO2-utsläpp

 

Akut hjälp

Om ett vindkraftverk har skadats och snabbt behöver demonteras, kan vi erbjuda akut hjälp. Vi tar hand om demonteringen, river effektivt ner alla vindkraftverkets delar och forslar bort dem snabbt, så att området blir återställt enligt överenskommelse.

 

Miljösanering och omhändertagande

Innan vindkraftverket demonteras, ser vi till att alla dess komponenter miljösaneras och destrueras i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

 • SF6-gasbehållare tas bort och skickas till miljösanering och omhändertagande
 • Oljor och smörjmedel dräneras/skrapas ur och skickas till återvinning
 • Kylvätskor dräneras och skickas till återvinning
 • Hydrauliska ackumulatorer tas bort och skickas till återvinning

 

Demontering

Vi tillhandahåller flera demonteringsmetoder beroende på vindkraftverkets skick och kundens behov:

• Kran
• Sprängning
• Skärning.

HJHansen Demolition har mångårig erfarenhet av demontering och rivning av vindkraftverk etc.
Vi utför mellan 100 – 200 demonteringsprojekt per år med fokus på:

• Miljö: Vi tillvaratar alla resurser så långt det är möjligt
• Säkerhet: Vi följer alla säkerhetsföreskrifter och krav
• Spårbarhet: Vi säkerställer spårbarhet genom hela hanteringskedjan i de enskilda projekten
• Utrustning: Vi använder modern teknik och utrustning
• Samarbete: Vi samarbetar med en mängd olika duktiga partners om vi inte själva har expertisen
• Separering: Vi tillvaratar effektivt resurserna på plats för att uppnå högsta återvinningsgrad
• OHS: Vi ser till att våra anställda arbetar under säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

 

Logistik

Att ha en egen logistikavdelning säkerställer:

• Hög flexibilitet
• Transport med fartyg där så är möjligt
• Specialiserade transporter efter behov.

 

Återställande

Efter att vindkraftverket har destruerats och bortforslats, återställer vi marken enligt överenskommelse med kunden.
Vi säkerställer att allt material avlägsnas fullständigt så att området kan användas igen.

Kontakta oss - Ring eller mejla

Med vår gedigna kunskap kan HJHansen ge dig och ditt företag råd om de bästa lösningarna. Kontakta oss så kommer vi att ge dig ett skräddarsytt erbjudande genom en nära dialog.

 

  Låt oss komma i kontakt

  Ange denna kod: captcha
  Jag har läst villkoren