Vår strategi

Vär vision

Vi strävar efter att minska samhällets resursförbrukning, öka återanvändningen av samhällets resurser (reuse), och återvinna så många av samhällets resurser som möjligt (recycle).

Vår Mission

Varje dag arbetar vi för att skapa en värld där återvinningsbara material behandlas som råvaror som inte får gå förlorade. Vi strävar efter en mer ansvarsfull användning av naturens resurser och att skapa balans mellan människor, miljö och affärer. Genom att utvinna råmaterial från restmaterial och ge dem nytt liv möjliggör vi användningen av färre jungfruliga resurser, förebygger föroreningar och minskar både avfall och energiförbrukning. Vi ger resurser nytt liv.

Strategiskt ramverk

Skydeskive piktogram

Våre strategiska mål

Vi strävar efter att säkra vår nuvarande affärsmodell. Vi vill sätta branschstandarden för ansvarstagande vad gäller resurser. Vi strävar efter att vara ledande inom användningen av teknologi för sortering. Vi vill erbjuda våra medarbetare en attraktiv och meningsfull arbetsplats.

Våra kärnvärden

Affärsmannaskap

Kunskap om material

Production

Miljö

Teknik

Marknader

Affärsmodellen

Vi vidtar de initiativ som krävs för att framtidssäkra den nuvarande affärsmodellen.

Ansvarighet

Vi är extremt ambitiösa när det gäller ansvar, kvalitet och säkerhet. Vi strävar efter full transparens och dokumentation i alla delar av vår värdekedja.

Utveckling

Vi utvecklar kontinuerligt innovativa och teknologiska lösningar för att återvinna mer och bättre. Med ökad och förbättrad återvinning skapar vi alla mer värde och fler möjligheter i framtiden.

Arbetsplatsen

Vi förstår att medarbetare är företagets viktigaste resurs, och det är avgörande för företagets framtida utveckling att vi kan behålla nuvarande och rekrytera nya medarbetare.

kontormiljø collage hos HJHansen Recycling Group

Vår Värderingar

Säkerhetsmedvetna

Ansvarsfulla

Mångfaldiga

Målmedvetna

Engagerade

Innovativa

;

Vi står SAMMEN