Historien

Erfarenhet, tradition och kontinuitet.

HJHansen Recycling Group. Historie, 3 kvinder i vinbutik fra 1829.

1829

År 1829 grundade Grosshandlare Jørgen Jacob Limkilde Köpmansgården på Vestergade i hjärtat av Odense. Idag, mer än 180 år senare, fungerar gården fortfarande som en inbjudande och stilfull hemvist för HJHansen Vin A/S.

HJHansen Recycling Group. Historie 1861. starten på genanvendelse

1861

År 1861 tar sonen Clemens Limkilde över faderns köpmannaverksamhet. Det blir den späda starten på det som vi idag känner som HJHansens Genvindingsindustri A/S. Clemens Limkilde börjar successivt specialisera köpmannaverksamheten, till exempel genom krossning av kryddor, en kaffeerösteri och faktisk produktförsäljning. Efterhand systematiseras handeln med trasor, glassplitter, ben och järn alltmer.

HJHansen Recycling Group. Historie fra 1888 hvor Hans Jørgen Hansen overtager forretningen, og starten på genanvendelse.

1888

Produktförsäljningen utvecklas explosivt när Hans Jørgen Hansen tar över ledningen av köpmannaverksamheten år 1888. Den nya ägaren, en kusin till Clemens Limkilde, ser verkligen de affärsmässiga möjligheterna att köpa upp och sälja trasor och ben. Medan trasorna säljs till pappersproduktion används benmjölet i foderblandningar eller som tillsatsämnen inom den kemiska industrin.

HJHansen Recycling Group. Historie 1890, stor skrotplads i Vestergade

1890

Under 1890-talet blir handeln med järn och metall en allt viktigare del av HJHansens alltmer professionaliserade affärsgrund. Det beror inte minst på en ökad marknadsföringsinsats med presentation av järn och metall i produktkatalogen. Gamla hästskor, plogar, smidesjärnsskrot eller zink till tunnband köps upp från krämhandlare, lokala smeder och små produktförsäljare. När järn- och metallskrot har bearbetats vidareförsäljs det till gjuterier samt andra typer av järn- och metallindustrier.

HJHansen Recycling Group. Historie fra 1930. Stor skrotbunke

1930

Under 1930-talet utvidgas produktförsäljningen för att inkludera en skrotningsplats för bilar. Samtidigt leder de kontinuerliga utvidgningarna till inköp av mindre produktbutiker. År 1939 förvärvas produktförsäljningen i Svendborg, och år 1942 förvärvas en liknande produktförsäljning i Middelfart.

Historie, 1940. Her anlægger HJHansen sit eget havnebassin til ophugning af skibe.

1940

I slutet av 1940-talet flyttar återvinningsindustrin till en större plats vid Odensekanalen. Här anlägger HJHansen sin egen hamnbassäng för skrotningsändamål av skepp.

Sort og hvidt billede af frigatten Peder Skram, der skrottes af HJHansen - Historie 1949

1949

Det innebär år 1949 en historisk uppgift: skrotningsprocessen av den danska fregatten Peder Skram, vars eldledartorn sätts upp vid Odense Hamn år 1951. Tornet blir HJHansens framtida kännetecken och kan än idag ses från kanalsidan.

HJHansen Recycling Group. Historie fra 1953, hvor HJHansen opkøber en konkurrent

1953

Expansionen fortsätter. År 1953 tar HJHansen över en av sina tidigare konkurrenter, nämligen Rasm. Holbeck & Søn A/S. Året efter, år 1954, kan HJHansen fira sitt 125-årsjubileum.

HJHansen Recycling Group. Historie fra 1960'erne af HJHansens skib Rediff der ligger til ved kajen.

1960

HJHansen utökar återvinningsplatsen vid hamnen, och i början av 1960-talet finns det över 100 000 m2 tillgängligt. Denna expansiva utveckling är en stark bidragande faktor till att HJHansen omvandlas till ett aktiebolag år 1962.

Genvindingspladsen fotograferet fra luften i 1970'erne. Rundt om på pladsen og på begge sider af Havnegade, kan man se stålhaller, som i slutningen af 1960'erne blev et nyt produktområde for H.J.Hansen.

1975

År 1975 övertar HJHansen A/S Jasters Produktforretning i Århus. Det är första gången som HJHansen etablerar sig utanför Fyn. Men det är inte sista gången. Det är också under 1970-talet som HJHansen kan fira ännu en stor jubileum. Det sker år 1979, då HJHansen kan fira 150-årsjubileum.

HJHansen Recycling Group. Forretningen i Vestergade 97-101 fotograferet i jubilærumsåret 1979. Der udkom bla.a andet en særlig jubilæumsavis, spækket med gode vin- og delikatessetilbud.

1979

År 1979 genomförs en viktig investering som får långtgående betydelse. HJHansen köper en shredder, vilket innebär betydande strategiska och ekonomiska fördelar när det gäller återvinning av järnskrot. Shreddern behandlar järnskrotet så att det uppnår en renhetsgrad på upp till 99%.

HJHansen Recycling Group. Historie fra 1986, hvor der blev søgt om logo

1986

År 1986 sökte HJHansen efter en logotyp som kunde symbolisera koncernen. Lösningen fanns nära till hands. I den gamla köpmansgården hängde en järnskulptur – en gåva från medarbetarna vid företagets 150-årsjubileum år 1979. Skulpturen och logotypen symboliserar återvinning, tillväxt och fyra generationer inom Hansen-familjen.

Billede af deep sea skib ved Lindø Havn, der bliver lastet med jernskrot af store havnekraner

1992

År 1992 börjar HJHansen använda Deep Sea-lösningen vid Odense Hamns Lindøterminal. Det innebär att fartyg med en lastkapacitet på upp till 35 000 ton kan anlöpa terminalen. Samtidigt genomförs kontinuerliga miljöutvecklingar, och år 1994 inrättas en miljöavdelning som även fungerar som rådgivare för kunder och medarbetare.

Portrætbillede af Jens Hempel Hansen

2000

År 2000 inträder Jens Hempel-Hansen som ny VD efter sin far, Hans Erik Hempel-Hansen. Under samma period investerar HJHansen i en ny shredder med en huvudmotor på 8 000 hk.

HJHansen Recycling Group. Historie fra 2002, hvor HJHansen investerer i topmoderne raffineringsanlæg

2002

Under perioden 2002-2004 investerar HJHansen i en toppmodern raffinaderianläggning. Genom användning av metallsensorer kan anläggningen sortera metaller i olika typer, precis som den genom användning av kamera och genomlysning av varorna kan sortera ut plast.

HJHansen Recycling Group har 175 års jubilæum, mange medarbejdere står med flag ude foran HJHansens hovedkontor i Odense.

2002

År 2002 etableras HJHansen Sverige AB i Landskrona, och två år senare – år 2004 – öppnas ett kontor i Shanghai. Samma år kan HJHansen fira sitt 175-årsjubileum.

HJHansen Recycling Group. Hovedindgangen til Havnegade 100 D i Odense, hvor HJHansen hører til.

2008

Under hösten 2008 drabbas HJHansen av den finansiella krisen. Kontoren i Hamburg och Shanghai stängs år 2009 och administrationen samlas i den gamla varvsbyggnaden på Havnegade 100 D.

HJHansen Recycling Group genåbner salgskontor i Kina i år 2010

2010

I september 2010 återöppnas försäljningskontoret i Shanghai och en kinesisk försäljningsansvarig anställs för att hantera verksamheten i Kina.

Zoom på små fragmenter af plast, glas, metal og ledninger der springer på transportbånd gennem raffinaderi

2018

Sommaren 2018 investerar HJHansen i en betydande förnyelse av raffinaderianläggningen för att möjliggöra bättre och renare sortering av enskilda metaller.

Uniscrap icon

2021

Den 10 maj 2021 förvärvar HJHansen företaget Uniscrap med huvudkontor i Taulov, hamnplats på Fredericia hamn samt platserna i Hasselager, Thisted och Aalborg.