Wind Decom

Resurser

Vårt mål är att säkerställa den mest optimala återvinningen av de fraktioner som vi hanterar på HJHansen Wind Decom. Vi har lösningarna för omhändertagandet så att inget från vindkraftverket går till deponi. Vi har en grupp experter inom järn, metall, elektronik och vindkraftsblad som ger råd både internt och externt för att vi ska uppnå bästa möjliga resultat varje gång. Du kan läsa mer om alternativen för vindkraftverkets komponenter i menyn till höger.

 

Försäljningskanaler

  • Bearbetning av blad, gondol, torn och fundament sköts internt av HJHansen Recycling Group
  • Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners inom återvinning av järn, metaller och vindkraftsblad.
  • Vi strävar efter full transparens genom hela händelseförloppet.

 

ABS (Approved Buyer System)

ABS (Approved Buyer System)
Inom HJHansen Recycling Group strävar vi ständigt efter att uppfylla vårt ansvar och följa de ökande kraven från våra affärspartners avseende tydlighet i vår leveranskedja och kundportfölj.

Kraven på transparens kretsar kring hur vi och våra affärspartners agerar med hänseende till:
• Ledning
• Miljö
• Arbetsmiljö
• Mänskliga rättigheter
• Resursåtervinning.

Vi har skapat en databas som kallas ”Approved Buyer System”, genom vilken vi vill sätta en standard som skall ge tydlighet mot både våra affärspartners och berörda myndigheter.