Vores strategi

Vores vision

Vi vil reducere (reduce) samfundets ressourceforbrug, vi vil øge genbrug af samfundets ressourcer (reuse), og vi vil genvinde flest mulige af samfundets ressourcer (recycle).

Vores mission

Hver dag arbejder vi for at skabe en verden, hvor genanvendelige materialer bliver behandlet som råvarer, der ikke må gå tabt. Vi arbejder for en mere ansvarlig udnyttelse af naturens ressourcer og for at skabe balance mellem mennesker, miljø og forretning. Vi udvinder råstoffer af restmaterialer og giver dem nyt liv. Dermed gør vi det muligt at bruge færre jomfruelige ressourcer, forebygge forurening og minimere både affald og energiforbrug. Vi giver ressourcer nyt liv.

Vores strategihus

Skydeskive piktogram

Vores strategiske mål

Vi vil sikre vores nuværende forretningsmodel. Vi vil sætte branchestandarden for ansvarlighed i forhold til ressourcer. Vi vil være førende i forhold til anvendelse af teknologi til sortering. Vi vil tilbyde vores medarbejdere en attraktiv og meningsfuld arbejdsplads.

Vores kerneværdier

Købmandsskab

Viden om materialer

Produktion

Miljø

Teknik

Markeder

Forretningsmodellen

Vi tager de initiativer, som er nødvendige for at fremtidssikre den nuværende forretningsmodel.

Ansvarlighed

Vi er ekstremt ambitiøse, når det kommer til ansvarlighed, kvalitet og sikkerhed. Vi ønsker fuld transparens og dokumentation i alle led af vores værdikæde.

Udvikling

Vi udvikler løbende innovative og teknologiske løsninger til at genanvende endnu mere og endnu bedre. Med øget og bedre genanvendelse får vi alle mere værdi og flere muligheder i fremtiden.

Arbejdspladsen

Vi forstår, at medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource, og at det er afgørende vigtigt for den fremtidige udvikling af virksomheden, at vi kan fastholde nuværende samt rekruttere nye medarbejdere.

kontormiljø collage hos HJHansen Recycling Group

Vores værdier

Sikkerhedsbevidste

Ansvarlige

Mangfoldige

Målrettede

Engagerede

Nytænkende

;

Vi står SAMMEN