Historien

Erfaring, tradition og kontinuitet

1829

Vores historie starter i 1829, hvor Grosserer Jørgen Jacob Limkilde grundlægger Købmandsgården i Vestergade i hjertet af Odense. I dag – mere end 180 år senere – fungerer gården stadig som et indbydende og stilfuldt hjemsted for H. J. Hansen Vin A/S.

1861

I 1861 overtager sønnen Clemens Limkilde faderens købmandsforretning. Det bliver den spirende start på det, vi i dag kender som HJHansens Genvindingsindustri A/S. Clemens Limkilde tager så småt fat på en specialisering af købmandsforretningen, for eksempel med knusning af krydderier, et kaffebrænderi og egentlig produkthandel. Efterhånden sættes handlen med klude, glasskår, ben og jern mere og mere i system.

1888

Produkthandlen udvikler sig eksplosivt, da Hans Jørgen Hansen overtager styringen af købmandsforretningen i 1888. Den nye indehaver, en fætter til Clemens Limkilde, ser for alvor de forretningsmæssige muligheder i at opkøbe og videresælge klude og ben. Mens kludene sælges til papirproduktion, bliver benmelet udnyttet i foderstofblandinger eller som tilsætningsstoffer i den kemiske industri.

1890

I løbet af 1890’erne bliver handlen med jern og metal en stadig vigtigere del af HJHansens mere og mere professionaliserede forretningsgrundlag. Det skyldes ikke mindst en øget markedsføringsindsats med præsentation af jern og metal i varekataloget. Gamle hestesko, plove, smedejernsskrot eller zink til tøndebånd opkøbes fra kræmmere, lokale smede og små produkthandlere. Når jern- og metalskrot er blevet oparbejdet, videresælges det til jernstøberier samt andre typer af jern- og metalindustrier.

1930

I 1930’erne udvides produkthandlen til også at omfatte en ophugningsplads for automobiler. Samtidig fører de stadigt stigende udvidelser til opkøb af mindre produkthandler. I 1939 opkøbes produkthandlen i Svendborg, og i 1942 opkøbes en tilsvarende produkthandel i Middelfart.

1940

I slutningen af 1940’erne flytter genvindingsindustrien ind på større plads ved Odense kanal. Her anlægger HJHansen sit eget havnebassin til ophugning af skibe.

1949

Det indebærer i 1949 en historisk opgave: ophugningen af den danske fregat Peder Skram, hvis ildledertårn i 1951 opsættes ved Odense Havn. Tårnet bliver HJHansens fremtidige vartegn, og kan ses fra kanalsiden den dag i dag.

1953

Ekspansionen fortsætter. I 1953 overtager HJHansen en af sine tidligere konkurrenter, nemlig Rasm. Holbeck & Søn A/S. Året efter – i 1954 – kan HJHansen fejre 125 års jubilæum.

1960

HJHansen udvider genvindingspladsen ved havnen, og i begyndelsen af 1960’erne rådes der over 100.000 m2. Denne ekspansive udvikling er stærkt medvirkende til, at HJHansen i 1962 omdannes til et aktieselskab.

1975

1975 overtager HJHansen A/S Jasters Produktforretning i Århus. Det er første gang, at HJHansen får fodfæste uden for Fyn. Men ikke sidste gang. Det er også i 1970’erne, at HJHansen kan markere endnu et stort jubilæum. Det sker i 1979, hvor HJHansen kan markere 150 års jubilæum.

1979

1979 gennemføres en vigtig investering, som får vidtrækkende betydning. HJHansen køber en shredder, der indebærer betydelige strategiske og økonomiske fordele, når det gælder genvinding af jernskrot. Shredderen behandler jernskrot, så det opnår en renhedsgrad på op til 99%.

1986

I 1986 søgte HJHansen et logo, som kunne symbolisere koncernen. Løsningen var lige ved hånden.
I den gamle købmandsgård hang en jernskulptur – en gave fra medarbejderne ved firmaets 150 års jubilæum i 1979. Skulpturen og logoet symboliserer genvinding, vækst og fire generationer i Hansen-familien.

1992

I 1992 begynder HJHansen at benytte Deep Sea-løsningen ved Odense Havns Lindøterminal. Den betyder, at skibe med en lasteevne på op til 35.000 tons kan anløbe terminalen. Samtidig gennemføres stadige miljømæssige udviklinger, og i 1994 oprettes en miljøafdeling, der også fungerer som rådgiver for kunder og medarbejdere.

2000

I 2000 Jens Hempel-Hansen indtræder som ny administrerende direktør efter sin far, Hans Erik Hempel-Hansen. Samme periode investerer Hjhansen i en ny shredder med en hovedmotor på 8.000 HK.

2002

I perioden 2002-2004 investerer HJHansen i et topmoderne raffineringsanlæg. Ved hjælp af metalsensorer kan anlægget sortere metaller i forskellige typer lige som anlægget ved hjælp af et kamera og gennemlysning af varerne kan sortere plastik fra.

2002

I 2002 etableres HJHansen Sverige AB i Landskrona, og to år senere – i 2004 – åbnes kontor i Shanghai. Samme år kan HJHansen fejre 175 års jubilæum.

2008

I efteråret 2008 rammer den finansielle krise HJHansen. Kontorerne i Hamborg og Shanghai lukkes i 2009 og administrationen samles i den gamle værftsbygning på Havnegade 100 D.

2010

I september 2010 genåbner salgskontoret i Shanghai og kinesisk salgsansvarlig ansættes til at varetage aktiviteterne i Kina.

2018

Sommeren 2018 investerer HJHansen i en væsentlig fornyelse af raffineringsanlægget, så der kan laves bedre og renere sorteringer af de enkelte metaller.

2021

Den 10. maj 2021 overtager HJHansen selskabet Uniscrap med hovedkontoret i Taulov, havneplads på Fredericia havn samt pladserne i Hasselager, Thisted og Aalborg.

2022

HJHansen Wind Decom oprettes som et forretningsben, der tilbyder totalløsninger til nedtagning af vindmøller og genanvendelse af de mange ressourcer, som vindmøllens komponenter består af.