Privatlivspolitik

Her kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer og behandler de personoplysninger, vi indhenter, samt på hvilket grundlag dette sker. Du kan desuden læse om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

For privatlivspollitikken i forbindelse med whistleblowerordningen henvises til bunden af denne side.

1.

Generelt

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes HJHansen Recycling Group, herunder HJHansen Recycling, HJHansen Bildemontering, HJHansen Nedbrydning, HJHansen Wind Decom og Skrotspecialisten, herefter “HJHansen Recycling Group”, “os”, “vores”, “vi” indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

1.2

Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med en handel hos HJHansen Recycling Group, eller som vi indsamler via www.hjhansen.dk.

 

1.3

HJHansen Recycling Group er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til HJHansen Recycling Group kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

 

2.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1

Når du besøger www.hjhansen.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
HJHansen Recycling Groups cookiepolitik finder anvendelse, når du bruger www.hjhansen.dk, og kan læses her: Cookiepolitik – HJHansen Recycling Group.

 

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

 

2.1.2

​​​​​​​Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

 

2.2

Når du sælger dit skrot til os, indsamler vi følgende oplysninger, som du selv afgiver: navn, adresse, telefonnummer, bilens registreringsnummer, bankkontonummer og mailadresse. Ved at udfylde blanketten for indlevering af skrot giver du HJHansen Recycling Group ret til at anvende dine persondata til indberetning over for Skat.

 

2.2.1

Dine oplysninger vil blive brugt til afregning af det indleverede skrot.
HJHansen Recycling Group er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i 5 år af hensyn til indberetningspligt over for Skat.

 

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, sprogpræference og firma.

 

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3

Når du besøger en af HJHansen Recycling Groups eller Skrotspecialistens sider på de sociale medier – LinkedIn, Facebook, Instagram og Youtube – behandles dine personoplysninger som angivet i de respektive siders privatlivs- og cookiepolitik. Skriver du til os via disse platforme, eller deltager du i en af vores konkurrencer herpå, vil HJHansen Recycling Group behandle oplysninger om dit navn og dit opslag.

 

2.3.1

Formålet med HJHansen Recycling Groups behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, og at lade dig deltage i lodtrækningen og rette henvendelse til dig, såfremt du vinder.

 

2.3.2

​​​​​​​Retsgrundlaget for denne behandling er HJHansen Recycling Groups legitime interesse i at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder jf. EU’s Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

2.4

Når du besøger en af HJHansen Recycling Groups pladser, kan der være opsat TV-overvågning. I givet fald vil der være skiltet med et piktogram (med et billede af et kamera) på et synligt sted ved indgangen til pladsen. Optagelserne vil blive gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder og videregivet til politiet, hvis der er mistanke om en straffelovsovertrædelse.

 

2.4.1

Formålet med TV-overvågningen er at give HJHansen Recycling Group mulighed for at forebygge, afsløre og dokumentere lovovertrædelser i relation til både kunder og personale (røveri, butikstyveri, overfald, bedrageri mv.), samt at skabe tryghed og sikkerhed for personalet (røveri, overfald og uoverensstemmelser vedr. udbetaling).

 

2.4.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da HJHansen Recycling Group har en legitim interesse i at forebygge de i punkt 2.4.1 nævnte typer af kriminalitet på vores pladser.

 

3.

Modtagere af personoplysninger

3.1

Dine personlige oplysninger oplyst ifm. udbetaling fra Skrotspecialisten, opbevarer HJHansen Recycling Group i 5 år af hensyn til indberetningspligt over for Skat.

 

3.2

Optagelser fra TV-overvågning på pladserne kan blive videregivet til politiet som led i efterforskning af konkrete sager om lovovertrædelser.

 

 

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af www.hjhansen.dk og udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

 

4.

Dine rettigheder

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed vedrørende behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

4.2

Indsigtsretten

 

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at bede os oplyse, hvilke informationer vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@hjhansen.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.3

Retten til berigtigelse

 

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv korrigeret af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.4

Retten til sletning

 

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

4.6

Retten til dataportabilitet

 

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

4.7

Retten til indsigelse

 

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

 

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

 

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@hjhansen.dk.

 

4.9

Retten til at klage

 

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 

5.

​​​​​​​Sletning af persondata

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af www.hjhansen.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i HJHansen Recycling Groups Cookiepolitik. De cookies, som vi selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i HJHansen Recycling Groups cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

 

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med afregning af indleveret skrot til Skrotspecialisten opbevares i 5 år af hensyn til indberetningspligt over for Skat.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.2, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 

5.4

Oplysninger, der stammer fra TV-overvågning, vil automatisk blive slettet senest 30 dage efter optagelsen fandt sted, medmindre oplysningerne indgår i efterforskning af en konkret sag. Såfremt dine oplysninger indgår i efterforskning af en konkret sag, vil de blive slettet, når sagen er afsluttet, og formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

 

5.5

​​​​​​​Oplysninger, du giver på HJHansen Recycling Group eller Skrotspecialistens Facebooksider, vil som udgangspunkt blive liggende på Facebook siden som en del af sidens historik. Du kan selv slette dine oplysninger på siden, når du ønsker det. De oplysninger vi behandler om dig, som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i HJHansen Recycling Groups egne systemer, slettes efter endt ekspedition.

 

6.

Sikkerhed

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

 

7.

Kontaktoplysninger

7.1

H.J.Hansen Recycling A/S, cvr. nr. 24 33 62 12 er dataansvarlig for de persondata, der indsamles af HJHansen Recycling Group.

 

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

HJHansen Recycling Group

Havnegade 110

5000 Odense C

E-mail: info@hjhansen.dk

Telefonnummer: 63 10 91 00

 

8.

Ændringer i persondatapolitikken

8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på www.hjhansen.dk.

 

9.

Versioner

9.1

​​​​​​​Dette er version 1 af HJHansen Recycling Groups persondatapolitik dateret 23-11-2022