Gruppen

Danskejet ekspert i genanvendelse

Hos HJHansen Recycling Group A/S arbejder vi for at skabe en verden, hvor genanvendelige materialer bliver behandlet som ressourcer, der hverken må spildes eller gå tabt. Vi satser på en mere bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og for at skabe balance mellem miljø og forretning.

Vi giver ressourcer nyt liv

HJHansen Recycling Group er en af Nordeuropas førende virksomheder for genanvendelse af jern- og metalskrot. Vi udvinder råstoffer af restmaterialer og giver dem nyt liv. Dermed gør vi det muligt at bruge færre jomfruelige ressourcer, forebygge forurening og minimere både affald og energiforbrug.

Vi er aktive medlemmer af:

 

HJHansen Nedbrydning

er sikker håndtering og recycling

Nedrivning er et afgørende led i den cirkulære værdikæde i anlæg og byggeri. HJHansen Nedbrydning har mange års erfaring i nedbrydning og varetager specialopgaver med nedbrydning af proces- og industrianlæg, vindmøller, havnekraner, skibe og andre store jern- og metalkonstruktioner.

Som en del af HJHansen Recycling Group ser vi bygningsrester som værdifulde ressourcer i den cirkulære værdikæde. Vi skaber nyt liv til nedbrydningsmaterialerne og afregner efter dagsprisen på råstofferne.
HJHansen Nedbrydning er ansvarlig, dansk og miljørigtig håndtering og bortskaffelse. Sådan giver vi nyt liv til naturens ressourcer.

nedbryder i gult sikkerhedstøj med skærebrænder der skærer i stort bor. nedbrydning
HJHansen Skrotspecialisten

er lokalmester i recycling

HJHansen Skrotspecialisten køber og behandler skrot fra private, håndværkere, industri, landbrug og nedbrydningsvirksomheder. HJHansen Skrotspecialisten er ansvarlig, dansk og miljørigtig håndtering af jern- og metalskrot. Som en del af HJHansen Recycling Group Vi sørger nemlig for den rette behandling og gør samvittigheden grønnere, når skrot skaber cirkulær værdi. Vi giver nyt liv til det gamle metalskrot – til gavn for naturens ressourcher.

bunke af skrot
HJHansen Råstoffer

er sikkerhed for høj kvalitet

HJHansen Råstoffer modtager restmaterialer som beton, jernbeton, blandingsgods, murbrokker, tegl, asfalt, hvid sanitet, grene og rødder. For os er dit affald værdifulde ressourcer, som vi giver nyt liv, når vi genanvender det og sælger det videre som højkvalitets alternativer til de jomfruelige råstoffer.
Råstofknaphed og belastning af jordens naturlige ressourcer er et faktum.

HJHansen Råstoffer er en del af HJHansen Recycling Group, som arbejder for øget og bedre genanvendelse af metalskrot og bygningsaffald. Så får vi alle mere værdi her og nu – og flere muligheder i fremtiden. Og sådan giver vi nyt liv til naturens ressourcer.

Gravko der graver skrot op til genanvendelse.
HJHansen Bildemontering

er miljørigtig og sikker håndtering af skrotbiler

HJHansen Bildemontering løser både private bilejere, virksomheders og myndigheders behov for at opbevare eller skrotte biler, der er blevet skadet, konfiskeret, henstillet eller er udtjente. Vi tilbyder skrotning af biler i vores tre afdelinger i Odense, København og Gadstrup.

Vores personale er uddannet og godkendt til at miljøbehandle og skrotte køretøjer korrekt. Vi er ISO 14001-certificerede og registreret hos Miljøstyrelsen.

HJHansen Bildemontering er ansvarlig, dansk og miljørigtig håndtering af skrotbiler. Som en del af HJHansen Recycling Group er vi garant for, at hver enkelt skrotbil nyttiggøres, og at over 90% bliver genanvendt. Sådan giver vi nyt liv til naturens ressourcer.

Aftapning bildemontering
HJHansen Wind Decom

alt-i-én-løsning til nedtagning af vindmøller

HJHansen Wind Decom er en alt-i-én-løsning til nedtagning af vindmøller og genanvendelse af dens mange ressourcer. Vi leverer alle nødvendige funktioner fra stående vindmølle til bar jord.

Vores mål er at etablere en effektiv og bæredygtig behandling og genanvendelse af nedlagte vindmøller inden for cirkulær økonomi. Vores forretningsstruktur gør os i stand til at stille eksperter til rådighed ved hvert trin fra nedrivning til salg af hver skrotfraktion og genvinding.

Vi stræber efter den bedste løsning på tværs af alle dele af vores vindmøllekoncept.

Væltning af vindmølle ved testcenter Østerild
Electronic Reuse & Recycling

mere genbrug af elektronik

Når et køleskab eller en laptop i dag afleveres til genbrug, bliver næsten alle materialerne genanvendt til at lave nye produkter. Vi har et ønske om at mere kasseret elektronik forlader affaldsstrømmen og kommer på markedet igen som genbrug. Derfor opretter vi sammen med producentansvarsforeningen Elretur et Forberedelse-til-Genbrug-Center, hvor vi vil udsortere elektronik med potentiale for genbrug – resten sendes til genanvendelse.

 

Kasseret elektronik til genanvendelse hos HJHansen Recycling Group

Kontakt os - Ring eller mail

Med vores omfattende ekspertise kan HJHansen rådgive dig og dit firma om de bedste løsninger. Kontakt os, og vi vil give dig et skræddersyet tilbud gennem tæt dialog.

 

 

    Lad os tage kontakt

    Indskriv denne kode: captcha
    Jeg har læst betingelserne