Whistleblower-ordning

En sikker og uafhængig kanal for whistleblowere til indberetning af lovovertrædelser og andre kritisable eller uetiske forhold i relation til HJHansen Recycling Group.

Vi har hos HJHansen Recycling Group oprettet en whistleblower-ordning, der kan benyttes af medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører.

Whistleblower-ordningen er udtryk for åbenhed og ansvarlighed.

Du kan bruge whistleblower-ordningen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

Hvad kan du indberette?

Du kan for eksempel indberette:

 • Økonomisk kriminalitet (hvidvask, underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
 • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
 • Brud på arbejdssikkerheden
 • Trusler mod miljø sundhed og sikkerhed
 • Hacking, aflytning eller andre alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift og it-systemstyring
 • Bevidst afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere

Hvad må ikke indberettes via whistleblowerordningen?

Portalen må ikke benyttes til falske anklager eller chikane mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst urigtige/usande oplysninger. Alle, der foretager indberetninger via whistleblower-ordningen i god tro, er beskyttet mod repressalier.

Derudover bør ordningen ikke bruges til indberetninger af om f.eks. overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv. Her henstiller vi til, at der tages fat i nærmeste leder i HJHansen Recycling Group eller HR på hc@hjhansen.dk

Sådan laver du en indberetning:

Du indberetter et forhold ved at klikke her:

 

Udfyld formularen, der indeholder felterne:

 • Emne
 • Hvornår fandt det sted?
 • Hvem er involveret?
 • Hvor fandt det sted?
 • Beskrivelse og detaljer
 • Lov (valgfrit)
 • Vedhæft fil (valgfrit)

Du har mulighed for at give oplysninger om dig selv, eller lade indberetningen være anonym.

Du kan finde en vejledning til portalen her.

Når du indberetter via Whistleblower-portalen, kan du være tryg ved at vide, at alle sager screenes og behandles af Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som er uvildige og har erfaring med håndtering af whistleblower-ordninger.

Strengt fortroligt

Alle indberetninger behandles strengt fortroligt. Hvis du i forbindelse med din indberetning angiver kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer), er det kun Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, der vil kunne se disse oplysninger. Kontaktoplysningerne bliver ikke videregivet til HJHansen Recycling Group. Hvis du vælger at være anonym, har vi ikke mulighed for at identificere dig, men vi har også sværere ved at kommunikere med dig og stille dig opklarende spørgsmål.

Ved brug af whistleblowerordningen vil du modtage en kvittering senest 7 dage efter indberetningen. Derefter vil du hurtigst muligt og senest 3 måneder efter bekræftelsen af modtagelsen, så vidt muligt, modtage feedback om hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, og hvorfor den konkrete opfølgning er valgt.

Vi har valgt netop denne løsning, da vi ønsker at skabe den størst mulige tryghed for HJHansen Recycling Groups medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i forbindelse med en indberetning.

Du kan læse om beskyttelse af dine personoplysninger i vores Whistleblower-politik her.