Ansvarlighed

Scope 1, 2 og 3

Vi skal passe på naturen og dens ressourcer. Det er en mærkesag for HJHansen Recycling Group, og derfor vil vi sætte mål for vores klimapåvirkning.

For at vi kan udforme vores klimastrategi, er vi nødt til at kende vores udgangspunkt. Hvor og hvor meget CO2 udleder vi?
I en verden som i dag er det ikke nok, at vi isoleret ser på vores egen udledning. Vi skal løfte blikket til også at se på vores indirekte udledninger – hvor vi modtager vores elektricitet fra, værdikæden af vores skrot osv.
Formlen for dette findes i The Corporate Green House Gas Protocol Standard, eller GHG-protokollen, der beskriver, hvordan man opgør en organisations udledninger ved at dele dem op i tre scopes.

Læs mere om scope 1, 2 og 3 nederst på siden.

Datagrundlag og optimering

Vi samarbejder med det rådgivende ingeniørfirma EnergySolution på at lave et klimaregnskab for vores regnskabsår 20/21 med udgangspunkt i scope 1, 2 og 3. Med rapporten kan vi begynde at lave en klimastrategi baseret på data, resultater og ikke mindst den information, som vi kan tolke ud af det. Et solidt beslutningsgrundlag er essentiel for, at vi i strategien kan tage hensyn til mulige risici, kommende lovgivning og afgifter samt være realistiske i forhold til, hvor vi kan gøre den bedste forskel. Og derfor er data og datakvaliteten et stort fokuspunkt for os.

Vi ved, at der er optimeringspotentiale. Derfor har vi allerede taget fat i ét initiativ. Siemens Energy er ved at udarbejde en rapport med konkrete tiltagsmuligheder til at optimere vores energiudledning i vores produktion og hovedkontoret, Havnegade 110 i Odense.

Klimaregnskabet er altså vores værktøj til at arbejde med klimaindsatser de kommende år.

Ringe i vandet

Vi håber samtidig med denne kortlægning af scope 1,2 og 3, at vi kan være med til at skabe mere transparens i vores branche samt lægge pres up- og downstream i værdikæden til 1) selv at kortlægge, 2) sætte klimamål og 3) lave klimaoptimerende tiltag. Vi har alle et stort ansvar, hvis følgende mål skal opnås:

Paris-aftalen på en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 % i 2030

Danmarks klimamål om at nedbringe de årlige drivhusgasser med 70 % i 2030

Og mere lokalt for os, at Odense Kommune vil være klimaneutral i 2030.

Illustration af Scope 1, 2 og 3

 

Hvad er scope 1, 2 og 3

I GHG-protokollen (Green House Gas Protocol) står scope 1, 2 og 3 beskrevet således:

Scope 1, direkte emissioner: Alle direkte emissioner fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden selv. Det er udledninger, som opstår gennem forbrænding af fossile brændsler (diesel, benzin eller naturgas) fra f.eks. virksomhedens energiproduktion, on-site varme- og køleforbrug, processer, firmabiler og øvrigt maskinel.

Scope 2, indirekte emissioner: Omfatter udledninger, der stammer fra forbrug af kollektivt forsynet energi – fjernvarme, elektricitet mv., indkøbt og brugt af virksomheden.

Scope 3, andre indirekte emissioner: Er alle andre indirekte emissioner fra virksomhedens aktiviteter, der opstår fra kilder, som virksomheden ikke selv ejer eller kan kontrollere. Dette inkluderer emissioner relateret til hele værdikæden – både ”upstream”, herunder emissioner relateret til leverandørkæden, og ”downstream”, herunder emissioner forbundet med anvendelse og bortskaffelse af produkter.

Kontakt os - Ring eller mail

Med vores omfattende ekspertise kan HJHansen rådgive dig og dit firma om de bedste løsninger. Kontakt os, og vi vil give dig et skræddersyet tilbud gennem tæt dialog.

 

 

    Lad os tage kontakt

    Indskriv denne kode: captcha
    Jeg har læst betingelserne