Politik om dataetik

Den 1. januar 2021 trådte ny lovgivning i kraft for store virksomheder i Danmark med pligt til at rapportere om dataetik. Formålet med lovgivningen er at give gennemsigtighed i, hvordan virksomheder arbejder med data og tilskynde virksomheder til at tage ansvar for, hvordan de håndterer personoplysninger og data.

H. J. Hansen Koncernens politik for dataetik har altså til formål at tydeliggøre, hvordan vi arbejder med dataetik og dataanvendelse, samt at sætte en ramme for den dataetiske adfærd. Politikken er forankret i dansk lovgivning og er et tillæg til H.J. Hansen Koncernens GDPR-politik, der beskriver hvordan vi behandler data etisk korrekt, ansvarligt og gennemsigtigt.

Politikken tager udgangspunkt i det dataetiske værdikompas fra Regeringens nedsatte Ekspertgruppe.

Læs H. J. Hansen Koncernens politik om dataetik her