Råstoffer

Miljø

HJHansen Råstoffer er en del af HJHansen Recycling Group, hvor miljøet er dybt forankret i vores virke – vi oprettede allerede i 1994 en miljøafdeling og har været ISO-certificeret på miljø siden 1998 – i dag er vi certificeret i henhold til ISO 14001. Disse principper gælder for alle vores pladser, hvor vi behandler beton, jernbeton, blandingsgods, murbrokker, tegl, asfalt, hvid sanitet, grene og rødder.

Er knuste materialer godt for miljøet?

Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer skyld i ca. halvdelen af den globale udledning af drivhusgasser og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet.

Hos HJHansen Recycling Group er genvinding af materialer en del af vores DNA. Vi skal passe på de begrænsede ressourcer, som kloden stiller til rådighed. Derfor skal vi udnytte materialer, der i andre sammenhænge er udtjente, såsom nedrivning af beton fra byggeriet.

Ved at modtage og neddele beton og andre råstoffer, passer vi på naturen og er med til at nedbringe behovet for udvinding af nye naturlige råstoffer, såsom stabilgrus.