Råstoffer

Produkter

Hos HJHansen Råstoffer behandler vi en lang række produkter, så vi på den måde kan fremstille alternativer til jomfruelige materialer. Knust beton er for eksempel et godt alternativ til stabilgrus.

Rent småt beton

  • Under 50x50x50 cm og uden armering

Stort/Jernbeton

  • Over 50x50x50 cm eller beton med armering

Blandingsgods

  • Blandet beton og tegl

Tegl

  • Rene teglsten uden beton

Asfalt

  • Rene asfalt brokker

Hvid sanitet

  • Hvidt sanitet og porcelæn. Ingen farvede matetrialer

Grene og rødder (vores afdeling i Dons)

  • Kun grene og rødder. Ingen haveparkaffald, løse blade eller ren jord

Gasbeton

Leca

Asbestfri

Eternit

 

Alle varer må ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.