ESG/CSR-rapport for 2022-2023

Læs her vores ESG/CSR-rapport, hvor vi ser tilbage på året og beskriver det strategiske arbejde, vi har igangsat eller udført fra 1. oktober 2022 – 30. september 2023. Rapporten er samtidig gældende for vores lovpligtige CSR-beretning.

Derudover fremlægger vi her vores arbejde med ansvarlighed, hvor vi har taget de første skridt til at inkorporere EU’s nye standarder for bæredygtighedsrapportering (CSRD).

Termerne ansvarlighed, ESG, CSR og bæredygtighed bruger vi som synonymer for hinanden med henvisning til miljømæssig, social og ledelsesmæssig påvirkning.

Download rapporten HER

CSR

Samfundskontrakten

HJHansen Recycling Groups politik om samfundsansvar (CSR) har til formål at

  • integrere virksomhedens kultur og forretningsgrundlag
  • sikre, at aktiviteter i alle dele af virksomhedens værdikæde indrettes på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi
  • medvirke til bevarelsen af fremtidens ressourcer gennem genvinding af materialer – herunder især jern og metal

Vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø og miljø og er certificeret på miljø efter de internationalt anerkendte standarder – ISO 14001.

Vores politik om samfundsansvar er en paraply-politik for en række relevante delpolitikker og indsatsområder, som vi har opdelt i:

Klima- og miljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Code of conduct – HJH

Politikken om samfundsansvar er gældende for hele HJHansen Recycling Group og udgør den overordnede ramme for arbejdet med CSR. Den henvender sig både til medarbejderne i HJHansen Recycling Group og til virksomhedens interessenter, som herigennem kan orientere sig om formål og strategi for CSR.

Direktionen i HJHansen Recycling Group er øverste ansvarlige for arbejdet med samfundsansvar. Direktionens opgave er, at

  • udvikle og vedligeholde politikken og strategien inden for alle aspekter af samfundsansvar i samarbejde med den øvrige forretning
  • tage initiativ til nye aktiviteter relateret til samfundsansvar
  • udarbejde en årlig redegørelse om samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven.

Hvert år udarbejdes en CSR-rapport, som er tilgængelig på denne hjemmeside:

 

CSR Rapport 2021-2022

CSR Rapport 2020-2021

CSR Rapport 2019-2020

CSR Rapport 2018-2019

CSR Rapport 2017-2018

Direktionen Odense, den 13. december 2021

ISO 45001:2018 iht arbejdsmiljø. Billede af tre smede iført arbejdstøj.
ISO 14001:2015 iht miljø. Billede fra Lindø af HJHansens skib der er ved at blive læsset med jern og metaller til genanvendelse.
ISO 9001:2015 iht. kvalitet. Billede af mand i arbejdstøj og sikkerhedshjelm, der kvalitetssikrer.

Skrot er en ressource for miljøet

Skrot er noget, man skal af med, så der kan blive ryddet op og gjort klar til ny aktivitet. Skrot er også værd at have styr på, så det ikke ligger i vejen for produktionen eller skæmmer omgivelserne.
Skrot præsenterer oftest en positiv værdi. Og så er det en ressource, der kan genanvendes til gavn for miljøet.

HJHansen Recycling kan hjælpe din virksomhed af med skrottet

Få besøg af en konsulent eller produktchef, så du kan få et bud på, hvordan dit skrot kan håndteres på den mest optimale måde til gavn for din virksomhed. HJHansen Recycling har et bredt udvalg af containere, så vi kan nemt finde netop den løsning, der passer til din virksomhed og vores medarbejdere har mange års erfaring i bestemmelse af skrotkvaliteter, og hvordan det afsættes bedst muligt rundt i verden.

Læs vores nyheder

Pressemeddelelse, 11. juni 2024

Genvindingsvirksomhederne HJHansen Recycling Group og Vesterbro Produkthandel har indgået aftale om at slå kræfterne sammen, og HJHansen Recycling Group overtager derfor majoritetsandelen i den vestjyske produkthandel.

Se vores nyeste video

Synes du at genvinding, nedbrydning og miljø er spændende, så følg HJHansen Recycling Group på vores Vimeo-kanal.
Vi filmer løbende nogle af vores mange spændende aktiviteter og projekter, så indimellem kan du få et kig ind i genvindingens verden.

Gå direkte til vores kanal her.