Miljøpolitik

Det er HJHansen Bildemonterings mission at opbygge og fastholde en førerposition inden for miljøbehandling af biler. Derfor er miljøpolitik et kerneelement i vores forretning.

Miljøpolitik i hverdagen

​Miljøhensyn indgår i alle ledelsesaktiviteter, ligesom miljøforholdene er indeholdt i agendaen på et hvilket som helst møde, der vedrører miljøbehandling af biler.

​Miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt øvrige bindende forpligtelser bliver overholdt, og der bliver altid lagt op til en konstruktiv dialog med vores tilsynsmyndigheder, naboer og andre interessenter vedrørende vore miljøforhold. Vores miljøpolitik er derfor offentlig tilgængelig på denne side.

Foranstaltninger

​Vores politik er endvidere at overvåge og kunne dokumentere vores miljømæssige handlinger på alle niveauer – både over for vore leverandører, kunder og div. myndigheder. Derfor opretter vi stamkort på alle biler, hvor vi beskriver alle hændelser på den enkelte bil.

Ligeledes er der indført foranstaltninger til at beskytte miljøet, herunder forebygning af forurening og opretholdelse af beredskabsplaner i tilfælde af forurening. Hertil bruger vi vores IPW-system til både at indberette afvigelser og nær-ved-ulykker.

Ved en løbende vurdering og justering af miljømål søger vi at udvikle vore metoder, således at vi opnår den renest mulige teknologi.

Vores miljømæssige aktiviteter er styret gennem et certificeret miljøstyringssystem (FORCE Certification A/S), som løbende forbedres med henblik på forbedring af miljøpræstationen.

Samtlige medarbejdere inddrages heri, og gennem information, uddannelse og medindflydelse har de mulighed for at udvise miljømæssig ansvarlighed i det daglige arbejde.