Miljø

Som bilejer påtager man sig et ansvar – ikke kun mens man kører bilen, men også den dag man skiller sig af med den. Alene i Danmark kører der over to mio. personbiler og varebiler under 3500 kilo på vejene. Hvis disse køretøjer bare blev stillet til side som affald, ville de udgøre en kæmpe belastning for miljøet.

Derfor gør vi hos HJHansen Bildemontering meget ud af at sikre korrekt miljøbehandling af din skrotbil. Vi er ISO 14001-certificeret og registreret hos Miljøstyrelsen samt Miljøordning For Biler til miljøbehandling af biler. Vores personale er uddannet og godkendt til at miljøbehandle danske køretøjer.

Derved er du garanteret miljørigtig behandling af din skrotbil.

 

Miljøbehandling af din skrotbil

Vi ønsker at miljøbehandle biler på en måde, hvor miljø og mennesker ikke udsættes for miljøskadelige stoffer i uønsket omfang. Derudover vil vi udnytte skrotbilernes mange ressourcer bedst muligt.

Derfor fjerner vores dygtige medarbejdere disse komponenter fra bilerne, inden de sendes videre til genanvendelse.

Olie, bremsevæske, koblingsvæske, kølervæske, kølemidler i airconditionanlæg, benzin/diesel, oliefilter, akkumulator, ni-cd akkumulatorer, blyholdige balanceklodser, kviksølvkontakter, asbestholdige bremsedele, trykbeholdere, brandslukkere, gasbeholder, audioapperater, videoapperater, navigationsudstyr, mobiltelefoner, dæk, katalysator, airbag og pyroteknisk selestrammer.

Glasruder og plastkofanger leveres med bilen til vores shredderen hos i Odense, som er den eneste shredder i Danmark, der må og kan udtage glas og plast maskinelt.

Genanvendelse

Den miljøbehandlede bil kommer til HJHansen Recycling i Odense, hvor den køres gennem en shredder, der forsimplet sagt er en stor persillehakker. Karosseriet bliver knust i små stykker, som sorteres ud i tre hovedfraktioner: Jern (magnetisk sortering), metaller (ikke-magnetisk sortering) og ikke-metaller (plastik, gummi, glas m.m.). Læs mere her


Oparbejdning til nyt

Op til 85% af en miljøbehandlet bil kan genbruges.

Efter køretøjet er delt i små stykker og sorteret i forskellige fraktioner, går jern og metaller videre til smelteværker over hele verden, hvor de omdannes til nye metaller.

Anvendelse af skrot er ikke blot ressourcebesparende, men også mindre forurenende end jomfruelig stål- og metalproduktion. Der spares betydelige energimængder ved skrotbaseret produktion. Derfor er over halvdelen af verdens produktion af stål og metal baseret på skrot som en råvare.

 

 

 

Mand der miljøbehandler grå bil