Bildemontering

Værd at vide

HJHansen Bildemontering er med til at sikre en miljøkorrekt håndtering af din skrotbil

  • at der ikke siver farlige og giftige væsker ned i jorden og drikkevandet.
  • at der spares ressourcer ved renovering af komponenter.
  • at jern, metaller og glas med mere genanvendes.

Op til 85% af en miljøbehandlet bil genanvendes.

 

Skrotpræmie

Ifølge Skrotningsordningen får du, for biler afmeldt efter 30. juni 2000 med en maks. totalvægt på 3500 kg, 2.200 kr. i skrotpræmie. Læs mere her

Indlevering

Bilen afleveres hos en af vores tre afdelinger i hhv. København, Gadstrup og Odense. Det er ikke nødvendigt at bestille tid på forhånd.

HJHansen Bildemontering kan til enhver tid afhente din bil. Det har ingen betydning, om bilen er afmeldt eller er med nummerplader. Ring og aftal nærmere. Vi modregner et beløb for afhentningen i skrotningspræmien.

Miljøbehandling

Vi udfører miljøbehandling i henhold til lovgivningen. Vores dygtige behandlere fjerner følgende komponenter:

Olie, bremsevæske, koblingsvæske, kølervæske, kølemidler i airconditionanlæg, benzin/diesel, oliefilter, akkumulator, ni-cd akkumulatorer, blyholdige balanceklodser, kviksølvkontakter, asbestholdige bremsedele, trykbeholdere, brandslukkere, gasbeholder, audioapperater, videoapperater, navigationsudstyr, mobiltelefoner, dæk, katalysator, airbag og pyroteknisk selestrammer.

Glasruder og plastkofanger leveres med bilen til vores shredderen hos i Odense, som er den eneste shredder i Danmark, der må og kan udtage glas og plast maskinelt.

Genanvendelse

Den miljøbehandlede bil kommer til HJHansen Recycling i Odense, hvor den køres gennem en shredder, der forsimplet sagt er en stor persillehakker. Karosseriet bliver knust i små stykker, som sorteres ud i tre hovedfraktioner: Jern (magnetisk sortering), metaller (ikke-magnetisk sortering) og ikke-metaller (plastik, gummi, glas m.m.).

Oparbejdning til nyt

Op til 85% af en miljøbehandlet bil kan genbruges. Efter køretøjet er delt i små stykker og sorteret i forskellige fraktioner, går jern og metaller videre til smelteværker over hele verden, hvor de omdannes til nye metaller.

Anvendelse af skrot er ikke blot ressourcebesparende, men også mindre forurenende end jomfruelig stål- og metalproduktion. Der spares betydelige energimængder ved skrotbaseret produktion. Derfor er over halvdelen af verdens produktion af stål og metal baseret på skrot som en råvare.

Ejeren har ansvaret

Alle, der ejer en bil, har ansvar for, hvad der sker med bilen, når den har kørt sin sidste tur. Hvis bilen bliver solgt og ikke er omregistreret, er det fortsat sidst registrerede ejer, der har ansvaret for køretøjet, hvis den henstilles på offentlig vej uden nummerplader eller smides i naturen.

 

Relevante links

Vi har her samlet forskellige relevante links, hvor der kan indhentes yderligere information:

Miljøordningen for biler

Miljøstyrelsen

Retsinfo

DPA